Det är inte lätt att vara it-beslutsfattare i vår digitala tidsålder. Det krävs kunskap, skicklighet och mod att driva digitaliseringsfrågor som utvecklar affärerna. Just kunskap är en bristvara hos svenska it-beslutsfattare. Det framgår av en undersökning som Arlington Research genomfört på uppdrag av EMC.

Undersökningen – som omfattar 2741 svarande varav 210 från Sverige - visar att svenska it-beslutsfattares kunskaper om hur it kan utveckla affärer är betydligt lägre än kollegorna i exempelvis Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

32 procent av svenska it-beslutsfattare anser att de har rätt färdigheter, att jämföra med exempelvis 75 procent för tyska och brittiska it-beslutsfattare.

Läs också: Datacenter är nästa stora industri - kan bli större än flygbranschen

Det finns för få svenska forum där svenska it-beslutsfattare kan lära och inspireras av varandra. Det är en av anledningarna som Magnus Backman, teknikchef på EMC, lyfter fram när kan ombeds att kommentera varför 54 procent av svenska it- och verksamhetschefer säger att de saknar rätt färdigheter för att förstå hur it kan bidra till affärsutvecklingen.

– Det handlar mycket om hur man tar till sig idéer från andra och hur verksamheten och it kommunicerar med varandra. I USA, Tyskland och Storbritannien är it-beslutsfattarnas kunskap högre eftersom tillgången på forum där men delar med sig av kunskaperna är fler och att it ofta är mer affärsdriven än hos oss, säger Magnus Backman och fortsätter:

– Arbetsbeskrivningen för en svensk it-chef har sett likadan ut i många år. Men vi ser hur en ny kravbild växer fram där kunskaperna som krävs är annorlunda, och här drar de större länderna ifrån just nu.

Varför har det blivit så här?

– Svenska it-beslutsfattare har alltid legat i framkant när det gäller att testa ny teknik. Men när det kommer till att ta steget till att införa ny teknik tar det lång tid och är ofta en krånglig resa. En stor del är kopplat till hur vi byggt it-organisationen runt teknikområden snarare än tjänster. Ju längre tid det tar desto mer hamnar vi efter.

Läs också: Bank-id-bossen: "Svensk e-legitimation gick snett från start"

Vad tror du krävs för att svenska it-beslutsfattare ska lyfta sina kunskaper till samma nivå som exempelvis Storbritannien och Tyskland?

– Till att börja med på allvar fundera på vad det är som driver innovation just nu och just vilken innovation som behöver drivas inom deras organisation. Det handlar mer om att ha en strategi för en digital värld än en digital strategi. Vi behöver även fler forum där vi kan dela erfarenheter. Det handlar inte om att gå kurser utan att lära av varandra, av leverantörer och experter – och det handlar om att förändra och att våga förändra - börja göra något annorlunda för att understödja verksamheten redan imorgon.

Förutom bristen på kunskap visar undersökningen att 63 procent av de svenska it-beslutsfattarna att tillväxt är en utmaning för it-infrastrukturen och att det finns en risk att kvaliteten på tjänster och kundnöjdheten påverkas negativt. För att motverka detta uppger 58 procent att de planerar att outsourca mindre viktiga it-system och data till externa molntjänster.