Slack vill göra både användare och tredjepartstjänster beroende av sin plattform genom att låta dem mötas där på ett enkelt sätt.

Därför lanseras nu utvecklingsverktyg där tredjepartstjänster kan lägga in klickbara knappar som ska underlätta kommunikationen med användarna – exempelvis kan de klicka ja eller nej, acceptera eller avböj på direkta frågor från andra tjänster inne i chatten.

Tolv företag är redan med i båten bland annat planeringsverktyget Trello, enkätverktyget Qualtrics och resesökmotorn Kayak.

Läs också: Samba från Brasilien utmanar Slack med video

Trelloteam som är kopplade till Slackchatten ska automatiskt uppdateras så att de kan använda de nya funktionerna, rapporterar IDG News. Det gör det möjligt för dem att kunna skapa planeringskort, bjuda in teammedlemmar och lägga till deadlines och information från andra kort direkt inne I Slack.

Även om möjligheten att lägga till knappar i sig inte låter kanske så storslaget underlättar det för tredjepartsleverantörer att integrera sina appar med Slack. Skälet är att knapparna samlar in användainformation utan att utvecklarna behöver analysera fraser i svar som skrivs i text.

Läs också: Bottar är de nya apparna – därför pratar alla om nya plattformstrenden

Från och med tisdag i nästa vecka kan utvecklare börja använda sig av knapparna, men de måste godkännas av Slack innan de släpps in. För dem som bara vill bygga applikationer som används internt i deras egen organisation behöver dock inte vänta på ett godkännande.

För att de nya apparna ska släppas in i ett Slackteam krävs också ett godkännande av administratören.