Rapporter om de stora mjukvaruleverantörernas metoder för att klämma fram pengar ur företagskunder, baserat på licensbestämmelser, har blivit en följetong. Företeelsen är tvådelad. Det handlar dels om krångliga licenser, dels om återkommande revisioner, så kallade audits, för att hitta nya kostnader att påföra kunderna baserat på licensbestämmelser.

Det behöver knappast förklaras närmare att det är svårt för kunderna att se hur sådana här kostnader har någon som helst koppling till affärsvärde.

Hittills är det Oracle som figurerat mest i rapporterna om utpressningsliknande uppföljning av licensutnyttjande hos kunder. Även Microsoft och till exempel IBM lyfts fram ibland. Ett företag som klarat sig undan uppmärksamhet i stor utsträckning är SAP.

Men nu kommer rapporter om SAP och det handlar specifikt om en företeelse som kallas ”indirect usage” (indirekt användning). Det innebär att applikationer från andra leverantörer än SAP, eller kundernas egenutvecklade applikationer, använder data som lagras av system från SAP, typiskt för beslutsstöd, men även för mer operativa tillämpningar som till exempel logistik.

Läs också: 3 000 utvecklare ska göra SAP:s kunder mer uppkopplade

Nu lyfter Snow Software, en svensk leverantör av verktyg för licenshantering, fram att SAP i allt högre utsträckning försöker ta betalt för indirekt användning. Det beskrivs bland annat i en serie blogginlägg av Brian Skiba.

Så här beskrivs händelseutvecklingen, översatt till svenska: ”Utmaningen för många stora företag är att man byggt upp stora SAP-installationer under de senaste 15 - 20 åren och att dussintals, om inte hundratals, applikationer har kopplats mot SAP-systemen. Många företag har blivit kraftfullt uppmanade av SAP att använda företagets system som basen för hantering av data och som en plattform för många nyckelaktiviteter”.

Brian Skiba fortsätter beskrivningen: ”Indirekt användning har inte granskats historiskt, men vi ser mer fokus på företeelsen från SAP:s revisionsteam, när SAP försöker tjäna pengar på det värde som fås av att tredjepartsapplikationer använder data från SAP-system. Det här innebär att företag måste anstränga sig mer för att se till att man följer SAP:s licensregler”.

Det här leder självklart också till ökade kostnader för SAP:s kunder, utan att något ytterligare affärsvärde tillförs.

Känner man på Snow Software till kunder som har fått börja betala för indirekt användning under det senaste året?

– Ja, det har fler än en kund fått börja göra i Europa, säger Rasmus Larsson, ansvarig för förberedande säljarbete i Norden på Snow Software.

Har det hänt i Sverige?

– Det har inträffat, säger Rasmus Larsson.

Han berättar vidare att han pratat med ett hundratal kunder om att det är viktigt att ha kontroll över indirekt användning, eftersom det innebär en betydande risk för obudgeterade utgifter om olicensierat indirekt användande upptäcks vid en licensrevision.

Läs också: Salesforce drar ifrån SAP inom crm

– Hittills är det ingen som sagt emot, säger Rasmus Larsson.

SAP:s intresse för indirekt användning är bara ett exempel på en förändrad attityd från stora mjukvaruleverantörer, vad gäller licenser:

– Det handlar om att det finns många stora mjukvaruleverantörer på en konkurrensutsatt och stagnerande marknad, förklarar Kenneth Kordelius, seniorkonsult på Ab1.

Det finns helt enkelt ett behov av att leta fram nya intäktskällor inom ramen för redan gjorda affärer.

SAP bemöter påståenden om indirekt användning så här:

– I likhet med alla programföretag är SAP självfallet måna om att kunderna förstår vår licensmodell och är rätt licensierade. Vi bygger våra produkter helt på immateriella rättigheter och vi vill naturligtvis få ersättning för det värde som nyttjandet skapar, säger Chris Berry, Sverigechef på SAP.