Det är längesen it-chefen ensam tog alla it-beslut. I dag är mängder av personer ute i verksamheten involverade och drivande. I offentlig sektor kan det handla om allt från ledningsnivå till ekonomichefer, inköpschefer, affärschefer, produktionschefer och många fler.

Men trots att digitaliseringen i dag inbegriper allt fler så betyder inte det att alla känner sig komfortabla med det det visar en undersökning med it-beslutsfattare i offentlig sektor som presenteras vid CS och It och telekomföretagens event #DigitaliseraNU i Almedalen i dag.

I undersökningen, som telekomoperatören TDC låtit Sifo genomföra, skattar majoriteten av de inblandade cheferna själva att de inte har någon kompetens när det gäller it-strategiska frågor.

Läs också: Två digitalchefer ska sätta fart på Nordea – och de vill jobba med startups

Allra sämst ställt är det ute i landstingen där bara 25 procent av dem som är delaktiga i it-besluten anser att de har den kompetensen, medan 42 procent av de som har ansvar för it-beslut anser sig ha kompetens i it-strategiska frågor.

Erik Heilborn, vd på TDC Sverige, är bekymrad över de låga siffrorna.

Erik Heilborn
Erik Heilborn.

– Det här styrker det som vi såg när vi tittade på företagsmarknaden tidigare. För att vara med på banan i dag krävs att kunna vara en del i och driva digital transformation. Då är det problematiskt att så många upplever att de har en för låg kompetens.

Exakt vad det innebär att någon säger sig inte ha tillräcklig it-strategisk kompetens kan vara svårt att avgöra. Enligt undersökningen känner sig den nya gruppen it-beslutsfattare mer kompetenta än om alla räknas med, inklusive it-chefer.

Betyder det att it-chefen har lägre it-strategisk kompetens?

– Det kan ju vara så att det ofta handlar om personer som sitter med på ledningsnivå, medan it-chefen inte gör det och kanske mer uppfattar sig som en förvaltare. Men med det sagt så är det viktigaste att de som tar it-besluten, både i näringslivet och i offentlig sektor, har en hygglig tilltro till sin egen kompetens.

Oavsett om självbilden hos de tillfrågade stämmer med verkligheten eller inte så kan de tyda på att det leder till något som Erik Heilborn kallar digital beslutsångest.

– Risken är att effekten blir att det inte fattas några beslut alls. Och det är inte bra alls för den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt.

Läs också: Hårdare tyglar för offentliga Sverige – nationell it-strategi för kommuner i sikte 

Men är det nödvändigt att ha djupa teknikkunskaper för att kunna tänka it-strategiskt?

– Nej, en kommundirektör eller en myndighetschef behöver inte veta precis hur mobila nät är uppbyggda eller hur dataservrar fungerar. Men en viss basal förståelse för hur tekniken är uppbyggd och kring processerna och hur de kan digitaliseras krävs nog, säger Erik Heilborn.

– Eller kanske snarare insikten om vilka möjligheterna är om man digitaliserar olika delar av verksamheten.

Samtidigt tycker Erik Heilborn att medvetenheten om den pågående digitaliseringen har höjts rejält.

– Debatten kring digitalisering har blivit tydligare bara senaste året, inte minst bland ledande befattningshavare som går ut i tidningar och pekar på hur viktigt det är att hänga med i digitaliseringen för att inte riskera att slås ut.