Bara var trejde amblanssjuksköterska har tillgång till internet genom sin arbetsgivare i dag och sju av tio använder sin egen mobil för att söka information när de är ute på utryckning.

Det visar en kartläggning av ambulandssjukvårdens digitalisering som görs av Vårdförbundet, E-hälsomyndigheten, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska Institutet. Först i höst kommer slutrapporten men i samband med politikerveckan i Almedalen presenterades en del av de resultat som hittills kommit fram.

Läs också: Ny teknik kan underlätta för nyanlända - men samordningen är dålig

En av de tillfrågade i undersökningen beskriver sin utrustning som antik, men rättar sedan sig själv och säger att den inte är så modern – snarare från Kritatiden.

Men det är samtidigt inte en bild som gäller för alla ambulanssjuksköterskor framhåller Veronica Lindström, forskare på Karolinska Institutet, som arbetar med rapporten.

Veronica Lindström, forskare på Karolinska Institutet
Veronica Lindström, forskare på Karolinska Institutet.

– Det är väldigt stor variation mellan landsting och regioner över landet så det går egentligen inte att ge en generell bild.

Hon vill i stället dela upp det i tre kategorier – de landsting och regioner där både det digitala stödet och integrationen med sjukvårdens it-system fungerar, de som har ett bra digitalt stöd men ingen integration med de andra systemen och de där ingetdera fungerar bra och de använder penna och papper.

Problemen ser också olika ut beroende på om det rör sig om stad eller landsbygd. Ute i landet är det ofta problem med dåligt uppdaterade kartor. På landsbygden finns också problem med täckning.

I storstäderna handlar det snarare om att ambulanserna inte får den senaste trafikinformationen.

Ökar det här riskerna för dem som hämtas med ambulans?

– Nej, några såna växlar kan man inte dra. Det går alltid att ha teoretiska resonemang men om det verkligen är så kan vi inte påvisa.

I samband med att rapporten släpps kommer fler tankar och slutsatser kring varför det ser ut som det gör och hur man ska gå vidare. Men Veronica Lindström konstaterar redan nu att en del är kopplat till att ambulanssjukvården hamnat i ett organisatoriskt mellanrum när man gått från att tidigare ha varit en transportorganisation till att bli en del av vårdorganisationen.

Läs också: Stockholm storstädar bland vårdsystemen – satsar 200 miljoner

Kartläggningen gäller det digitala stödet i arbetet och inbegriper inte det kommunikationssystem, Rakel, som används mellan ambulanssjukvården, sjukvården, räddningstjänsten och polisen.

– Det ligger vid sidan av och det ser ju dessutom likadant ut över landet, säger Veronica Lindström.