Det kanske är stjärnutvecklarna som får mest uppmärksamhet. Men i själva verket är det viktigare med bra team för ett projekt, skriver IDG News.

Här är 16 sätt att skapa bra team:

1. Ge utvecklarna utrymme

Utvecklingsteam hamnar ofta i konflikter med chefer, affärsutvecklare och marknadsfolk. Det beror inte minst på att de behandlas som mottagare av order, i stället för som samarbetspartner. Det låter självklart, men folk som får bidra presterar oftast bättre. Det inbegriper även att i rimlig utsträckning låta teamen bestämma själva vilka metoder och verktyg som passar bäst för att lösa en uppgift.

2. Glöm inte dina rötter som chef

Utvecklare som avancerar till att bli chefer slutar ofta att skriva kod. Det innebär att de får sämre förutsättningar att vara teknikmentorer för sina team. Ett sätt att åtgärda det problemet är att se till att chefer går utbildningar tillsammans med sina team.

3. Sätta sig in i affären

Utvecklare som förstår vad företaget de jobbar på har för verksamhet lär göra ett bättre jobb. Det kan till exempel göras genom att utvecklarna får ta del av investerarinformation, presentationer från styrelsemöten och ekonomiska nyckeltal, till och med kontoinformation.

Läs också: Maxa företagets säkerhet! Så får du it- och hr-avdelningen att arbeta ihop

4. Rasera monoliterna

Mjukvaruarkitekturer är ofta utformade som monoliter, eller silos. För att lyckas bryta ner de begränsningarna sådana medför krävs det både kulturellt och tekniskt gränsöverskridande. På den kulturella sidan kan man till exempel anordna interna hackatons med deltagare från olika delar av företaget. På den tekniska sidan är en lösning att sätta api:er i första rummet.

5. Balansera korsfunktionella och specialiserade team

Att förse utvecklare med nya färdigheter kan leda till team som blir bättre på att hantera oväntade problem. Ett sätt är att se till att utvecklare jobbar med flera teknikområden. Men ibland är det kontraproduktivt att dra specialister från deras primära områden. Därför är det bra om varje utvecklare också har ett specialområde.

6. Blanda folk

Ett sätt att rasera murar är att se till att kollegor som vanligtvis inte jobbar ihop får göra det. Man kan till exempel blanda folk från olika team under veckomöten, för att låta dem diskutera frågor som berör flera team.

7. Gör om teamen

Ibland kan man gå så långt som att göra nya indelningar av team. Blanda folk från olika team till nya konstellationer, som jobbar korsfunktionellt. Det kan vara effektivt om projekt hindras av murar mellan avdelningar på ett företag. Ett sätt att tänka är att bygga team utifrån de mål man vill uppnå, i stället för efter vilka funktioner man vill att de ska ha.

8. Fly från kontoret

Ett sätt att få upp motivationen i ett team, skapa bättre stämning och undvika utbrändhet är att åka i väg och jobba någon annanstans en period, kanske en vecka.

9. Fira framgångar

Att fira ett lyckat projekt så fort som möjligt är ett sätt att höja stämningen i ett team. Det kan göras extravagant, till exempel med en resa, eller på ett enklare sätt, kanske med en extra ledig dag.

10. Gör en insats

Det är inte alla som blir inspirerade av att rätta buggar och att jaga affärsmål. En del utvecklare vill använda sina färdigheter utanför arbetsplatsen. Att låta dem göra det kanske kan ge dem inspiration även på jobbet. Ett sätt är att låta team göra insatser tillsammans.

11. Håll kontakten

Om utvecklare är geografiskt spridda och det inte går att låta dem resa hur mycket som helst gäller det att hitta andra sätt att kommunicera, så att alla är med i viktiga diskussioner. Man kan till exempel prova olika typer av virtuella möten, som videokonferenser. Varför inte ha virtuella after work?

12. Låt utvecklare jobba

Många utvecklare gillar sina jobb, eller det som de själva ser som sina jobb. Låt dem lösa problem i stället för att tvinga in dem på möten eller ha överdrivet många team building-övningar. Vem vet, det kanske till och med kan bli ett rekryteringsargument att man har få möten?

13. Låt teamet rekrytera

Att rekrytera är kanske den största utmaningen vad gäller utveckling. Om det inte redan är gjort bör man se till att teamen är involverade i de rekryteringar som behöver göras. Använd teammedlemmarnas egna nätverk, det ökar inte bara antalet kandidater utan bör även resultera i kandidater som passar in. Se även till att teammedlemmarna är med under intervjuer.

Läs också: Siffrorna skjuter i höjden: Kryptering allt hetare på företagen

14. Var öppen med rekrytering

Se till att anställningsintervjuer fokuseras på de arbetsuppgifter som en ny medarbetare ska ägna sig åt. Berätta detaljerat om hur ni jobbar. Var noga med att lära saker av kandidaterna.

15. Sätt kandidater före jobben

Försök att arbeta fram en lista med bra kandidater redan innan det dyker upp jobb som behöver tillsättas. Se till att även ha med redan anställda som kan tänkas få nya roller på den listan. Det är inte bara en moralhöjare, utan leder också till smidiga rekryteringar.


16. Var öppen för nya idéer

En bra idé kan födas var som helst. Fokusera inte bara på de uppsatta målen för ett projekt, försök även plocka upp alla smarta idéer som dyker upp på vägen mot målet.