Vilket är det största hotet mot olika it-organisationer i dag? Enligt en stor global undersökning från rekryteringsbolaget Randstad Technologies är svaret glasklart: Att hitta kompetent personal – och att behålla den.

De har gjort en undersökning bland över 2000 rekryteringsansvariga och personalchefer, och 55 procent av dessa uppger att svårigheterna med att hitta skickliga talanger som de behöver är det största hotet mot företaget för att de ska kunna möta sina omsättningsmål under 2016.

Och konkurrensen om talangerna inom it ökar hela tiden.

– De här resultaten bevisar vad vi redan misstänkte. Det finns absolut en kompetensbrist. Striden om talanger är ett faktum och det får en effekt på avkastning och produktivitet, och på vinstraden hos företagen, säger Bob Dickey, som är chef över teknik- och ingenjörsområdet på Randstad till IDG News.

Läs också: Går du igenom rutan? Förbered dig att köra jobbintervjun på video

Undersökningen är global, men rekryteringsproffs från den svenska marknaden säger att det är en tuff kamp om kompetens här också – särskilt inom systemutveckling.

– Det är systemutveckling som är den stora flaskhalsen, inom egentligen alla programmeringsspråk: Java, C# och C+, säger Helene Hammarberg, talangchef på konsultbolaget HiQ i Stockholm.

– Det är uppenbart att den kompetens som finns i Sverige inte räcker, utan vi måste bli mer globala. En positiv sak är att det motstånd som funnits hos en del företag om att ha medarbetare som inte pratar flytande svenska har börjat luckras upp. På det sättet får vi tillgång till mycket mer kompetens.

Men undersökningen visar också att det inte räcker med hitta talangerna – att behålla dem är också en utmaning för företagen. Över hälften av de tillfrågade uppger att behålla kvalificerad personal är bland de tre viktigaste utmaningarna när det gäller personalämnen och 45 procent uppger att personalomsättningen ökade förra året – och att de är oroliga för att den siffran ökar i år.

Varför lämnar då anställda en organisation? De får helt enkelt ett bättre erbjudande någon annanstans. Men lite anmärkningsvärt är ändå att ”bara” 37 procent av it-beslutsfattare i undersökningen uppger att de höjde lönen vid jobbytet.

Läs också: Här är de 13 mest efterfrågade kompetenserna hos utvecklare

– Det är ju tydligt att lön och förmåner är extremt viktiga faktorer, men det går inte att bara fokusera på det. Företag som löser sina problem med att hitta och behålla personal arbetar på flera fronter – det gäller lön, förmåner och företagskultur, men också demografin inom personalstyrkan spelar in, säger Bob Dickey.

Till exempel värdesätter anställda med småbarn ofta andra saker än ”millennials”, säger Dickey, och det kan handla om faktorer som balans mellan arbetsliv och familjeliv, flexibla arbetstider, möjligheten att få använda sig av viss teknik eller känslan av att jobbet har en inverkan på världen i stort.

Helene Hammarberg på HiQ säger:
– Skillnaderna är inte så stora som man skulle kunna tro mellan generationer. Men det är klart att för en medarbetare med småbarn är det ofta viktigare med flexibel arbetstid, medan millennials oftare efterfrågar sociala aktiviteter.