Utvecklingsteam gillar att jobba agilt. Men när projekt ska säljas in till ledningsgrupper och ekonomichefer är det vattenfallsmodellen som gäller. Problemet är att agila metoder och vattenfallsmodellen är varandras absoluta motsatser. Hur ska man få dem att fungera ihop?

IDG News tipsar om fyra saker att göra för att lyckas. Och för att uthärda att genomföra projekten.

Läs också: 15 tecken på att du är snett ute när du jobbar agilt

1. Noggrann koll på iterationerna

Vattenfallsmodellen innebär fasta specifikationer av funktionalitet, budget och tidsplan. Det kan ändå fungera ihop med att iterationer (sprintar) i agila projekt innebär att man inte har full kontroll över de aspekterna. ”Hemligheten” är att specifikationerna i vattenfallsbeskrivningar ofta är vaga, eftersom kunderna inte vet vad de verkligen behöver. Se till fästa förväntningarna på varje iteration på papper och se till att kunden godkänner varje funktion som levereras i en iteration.

2. Skriv ändringsordrar

I vattenfallsprojekt är kunderna ofta vana vid att ändringsordrar skrivs för arbete som faller utanför specifikationerna. Skriv sådana, tidigt och ofta, för varje vagt beskriven arbetsuppgift. De bör innehålla både tidsscheman och kostnadsberäkningar. Se till att ha med ändringsordrarna i dokumentationen och se till att kunderna skriver under dem.

3. Avsluta förstudien en gång för alla

Traditionella projekt inleds för det mesta med någon typ av förstudie, i vilken kraven på en applikation fastställs, i form av en kravspecifikation. När projektet sedan fortsätter upptäcks förstås nya krav. Se till att de nya kraven inte tas med i kravspecifikationen utan att ändringsordrar skrivs.

Läs också: Känner du igen utvecklarna? Så hanterar du fem vanliga typer.

4. Ange maxgränser för arbetade timmar

I beskrivningarna av de funktioner som ska byggas bör man ange maximalt antal timmar som får läggas ner på varje. Under projektet bör man sedan stämma av vad som har producerats när 25, 50 och 75 procent av det antalet timmar har förbrukats. Om man kommer fram till att extra insatser behövs ska en ändringsorder skrivas.

Sammantaget kan det tyckas bättre att jobba agilt fullt ut, i stället för att försöka jämka ihop arbetssätt som är motstridiga. I vissa lägen kanske det är bättre att anamma vattenfallsmodellen fullt ut. Men i många fall, kanske de flesta, är det värdefullt att lyckas kombinera de två ansatserna.