Det var en torsdag i februari som doshanteringssystemet hos onkologiska enheten på Södra Älvsborgs sjukhus av oklar anledning tappade kontakt med servern. Felsökning inleddes av leverantören men först på måndagen – eftersom supporten inte jobbade helg – kunde felet lokaliseras. Patientdatabasen var korrupt.

Detta berättar sjukhuset i en anmälan till Läkemedelsverket.

Läs också: Universitet pröjsade 130 000 kronor för att bli kvitt ransomware

För att kunna börja planera medicindoser igen efter det långa driftstoppet skapades en ny, tom databas och den korrupta skickades till leverantören för återställning. Först efter att leverantören anlitat extern hjälp kunde data om de 5 000 patienterna i databasen återskapas.

En utredning som Sahlgrenska sjukhusets medicintekniska enhet genomförde visade senare att det skett en större uppgradering av systemet knappt två veckor innan incidenten. Systemet hade upplevts som trögt eftersom ingen arkivering skett och databasen därför växt över bristningsgränsen. Efter uppgraderingen påbörjades en arkivering av patientdata, men då slutade systemet att fungera och databasen blev korrupt.

Detta samtidigt som den interna backupen enligt utredningen inte fungerat på 34 månader. Och den externa backup som tagits av Västra Götalandsregionens it-avdelning kunde inte användas, enligt leverantören.

Läs också: Stockholm storstädar bland vårdsystemen – satsar 200 miljoner

Sjukhuset vill nu att Läkemedelsverket frågar leverantören, som inte är namngiven i anmälan, varför patientdatabasen blev korrupt, varför den interna backupen inte fungerat och varför den externa backupen inte gick att använda.