Nederländska forskare har upptäckt ett sätt att lagra atomstora bitar på koppar. Det ska ge en densitet på 500 terabit per kvadrattum, vilket är 500 gånger tätare än för de bästa kommersiellt tillgängliga hårddiskarna. Forskarna finns på universitetet i Delft.

Läs också: Nytt lagringsformat 100000 gånger snabbare än flashminne

I en forskningsrapport i Nature Nanotechnology beskrivs hur man skapat en minnesenhet på en kB (8 000 bitar) i vilken varje bit representeras av en kloratom på en kopparyta. Man lyckades skapa minnesenheten genom att pressa ner atomerna, en åt gången, på kopparytan med hjälp av ett speciellt mikroskop som inbegriper skarpa nålar. Mikrosokopet kan inte bara se atomerna, utan kan även användas för att flytta runt atomerna, för att ändra data som lagras.

– Varje bit består av två positioner på en yta bestående av kopparatomer, samt en kloratom som vi kan flytta fram och tillbaka mellan de två positionerna, säger chefsforskaren Sander Otte.

De två positionerna representerar värdena 1 och 0. Minnesenheten är organiserad i block om åtta kB (64 bitar). Varje block är markerat med samma typ av hål som kloratomerna förvaras i, vilket gör det enkelt att hitta data.

En nackdel med de nederländska forskarnas skapelse, sett från ett praktiskt perspektiv, är förstås att den bara fungerar med flytande kväve, eller i mycket låga temperaturer. Men forskarna ska undersöka om det går att använda andra material, i rumstemperatur.

Läs också: Snart kommer Intels nya ssd-diskar – kan bli 1000 gånger snabbare än dagens

Det här genombrottet är ännu ett led i forskningen om lagring i atom- och molekylstorlek. Otte medger att det krävs åtskilligt med arbete innan Delfts lagringsteknik kan komma till praktisk användning, men beskriver den som ett viktigt bevis för vissa principer.