Ericssonchefen Hans Vestberg kan inte uttala sig om nedgången inom mobilt bredband är tillfällig eller om den kommer att hålla i sig på sikt.

– När det gäller mobilt bredband kan vi bara hålla oss till andra halvåret 2016. Just nu tror vi att vi kommer att ha en tuffare tid för mobilt bredband. Just nu kan vi bara svara på kortsiktigt framför oss, säger Hans Vestberg till Nyhetsbyrån Direkt.

I sin halvårsrapport speglar Ericsson en marknad där avmattningen inom mobilt bredband accelererat under andra kvartalet och bolaget flaggar för att försäljningstrenden liksom affärsmixen väntas bestå under andra halvåret.

Läs också: Ericsson lägger locket på efter uppgifter om storslakt

Hans Vestberg hänvisar till den försäljningstrend som bolaget har haft nu sedan slutet av förra året och det handlar framförallt om vikande försäljning i länderna i Mellanöstern, Brasilien och Ryssland.

– Nu börjar deras inköpskapacitet att gå ned och vi tror inte att det kommer att försvinna. Vi tror att de här försäljningstrenderna håller i sig andra halvåret, säger han.

Finns det förutsättningar för tillväxt under 2017?
– Om vi tittar på hur det har varit har Sydostasien fortsatt att växa för oss, Nordamerika har varit stabilt och Kina också, vilket ger en bra grogrund, säger han. Det är också trender som väntas bestå under andra halvåret, enligt Hans Vestberg.

Läs också: Mobiltrafikens massiva tillväxt fortsätter – men glöm att få slippa datataken

Med hänsyn till marknadsutvecklingen har Ericsson utökat sina åtgärder för att minska kostnaderna.

– Vi gör justering som både gäller volymerna, men också ta ned kostnadsnivån generellt i koncernen, säger han.

När kan vi få se effekter av programmet?
– Vi började redan prata om det här under första kvartalet och nästan 4 000 anställda lämnade Ericsson andra kvartalet, så de kommer att komma gradvis, säger han och flaggar samtidigt för att de utökade åtgärderna också kommer att medföra neddragningar i personalstyrkan.

Hans Vestberg hänvisar bland annat andra kvartalets förbättring i lönsamheten inom Global Services till åtgärderna på kostnadssidan.

Ericsson bedömer att det kommer att ta en viss tid innan effekterna blir synliga av de på tisdagen aviserade utökade åtgärderna på kostnadssidan. Det sade bolagets finanschef Jan Frykhammar vid tisdagens webbsända presskonferens.

– Den underliggande kostnadsnivån kommer att komma ned, men det tar en viss tid. Det handlar om fasta kostnader och beroende på var i världen vi gör åtgärderna kommer det att ta tid, sade han.

De utökade åtgärderna ska, tillsammans med det tidigare besparingsprogrammet om 9 miljarder kronor, sänka nivån för rörelseomkostnaderna till 53 miljarder kronor andra halvåret 2017, jämfört med 63 miljarder kronor under 2014.

Ericsson kan inte i dagsläget kommentera hur många anställda som kommer att bli berörda av besparingarna.

– Det kommer att bli effekter för de anställda, det är större neddragningar som vi gör just nu. Men som vanligt talar vi om vad som gäller för varje enskild marknad. Vi måste vara ärliga, ingen marknad är exkluderad och det kommer att påverka våra anställda, sade vd Hans Vestberg.

Nyhetsbyrån Direkt