De svenska mobiloperatörerna kan även fortsättningsvis tvingas lagra uppgifter om enskilda kundernas mobiltrafik. Men det måste i så fall ske inom rimliga gränser. Det verkar vara EU:s tolkning av det rättsfall som Tele2 och Post- och Telestyrelsen är inblandat i.

Läs också: Domstol tvingar Tele2 att lagra trafikdata

Idag kom nämligen en fingervisning i form av ett yttrande från en av EU-domstolens generaladvokater, Henrik Saugmandsgaard Øe. Han konstaterar att de svenska reglerna mycket väl kan vara förenliga med EU-rätten. Men i hans uttalande listas också ett antal villkor som ska vara uppfyllda.

eu

Han konstaterar att kraven på datalagring måste vara proportionerliga gentemot ett demokratiskt samhälle, och det som framför allt framkommer är att datalagring bara kan vara motiverat när det handlar om allvarlig brottslighet, men inte vid lindriga brott.

Medan flera länder har valt EU-spåret och slopat de lagar som tvingar mobiloperatörer att lagra data har Sverige och Storbritannien kämpat emot. Främst med brottsbekämpningsmöjligheter som huvudargument.

Läs också: Svensk datalagring kan fortsätta

Hur det blir i slutändan återstår att se. Frågan ska avgöras i EU-domstolen senare i år.

Tele2, som har ståndpunkten att datalagringen ska bort, verkar nöjda med dagens EU-yttrande. Bolagets chefsjurist Stefan Backman säger till TT att man tolkar det som att den svenska datalagringen inte uppfyller de villkor som nämns.

– Vi ser nu fram mot EU-domstolens slutliga dom i målet men hoppas oavsett den slutliga utgången i målet att få se ett väsentligt mer balanserat datalagringssystem i Sverige, säger han.