Affärssystemsleverantören Visma har frågat sina kunder om hur de använder affärssystem. 1 018 svarade via mejl under den första halvan av juni. Det visar sig att 20 procent av de svarande kör fler system i molnet än förra året. Sju procent har helt gått över till molntjänster.

77 procent uppger att de jobbar under sommarsemestern. Med molntjänster i stället för traditionellt installerade system upplevs det som enklare att jobba på semestern och ändå ha en bra balans i livet.

Läs också: Microsoft samlar affärssystem i en molntjänst

En väldigt stark anledning för småföretagarna i undersökningen till att jobba och vara tillgänglig under semestern är att det skapar en känsla en trygghet. 78 procent tycker att det känns lugnande att vara nåbar under sin semester, mindre än tio procent tycker tvärtom att det är mycket stressande. Det här kanske är tvärtemot vad man skulle tro. Men om vi utgår i från att Vismas rön är allmängiltiga så går det definitivt att se att användning av molntjänster, alltså att köra system i en webbläsare via internet, bidrar till en mer behaglig tillvaro för småföretagare.

Att bara elva procent stänger av jobbmobilen och låter bli att läsa mej under semestern ligger i linje med övriga resultat. Faktum är att 71 procent kollar mejlen eller jobbmobilen minst en gång om dagen. 27 procent för det ”hela tiden”.

Det som är intressant med Vismas undersökning är den visar att tillgång till jobbverktyg var som helst minskar stressnivån, åtminstone för småföretagare. Det är ganska sjävlklart, när man tänker efter, eftersom personerna i fråga äger sina egna företag och påverkas direkt om det blir problem. Då är det klart att man vill ha information om vad som händer så snabbt som möjligt.

Läs också: Fortnox välkomnar Vismas reträtt: ”Nu är det full fart framåt”

Frågan är hur anställda upplever det här. Vill man som anställd vara nåbar under semestern, eller bidrar det mest till stress och dåligt mående? En gissning är att man vill, och mår bra av, det i högre utsträckning om man är engagerad i sitt jobb och/eller har en stark ambition vad gäller den egna karriären.

Hur som helst, de tekniska hindren mot att vara nåbar blir allt mindre.