Boken ”Re-Imagining Productive Work with Office 365” av Michael Sampson utgår inte från de olika tekniska delarna i Office 365, utan i från aktiviteter som ”informationsarbetare” utför varje dag, som:

  • Lagra och dela på filer.
  • Hitta kollegor med olika kompetenser.
  • Skriva dokument tillsamman med andra.
  • Administrera möten.
  • Genomföra diskussioner.
  • Leda projekt.

Ett fokus på aktiviteter i stället för olika tekniska lösningar gör att det blir lätt att ta del av informationen i den här boken. Dessutom finns det indikationer i boken om vilka områden som kan komma att påverkas av framtida uppdateringar av Office 365.

office365

Ett exempel på den praktiska inriktningen finns i det kapitel som handlar om att skriva dokument tillsammans med andra, på ett effektivt sätt. Eftersom det finns två sätt att redigera dokument med Office 365, i webbläsarversioner av Officeprogram eller i traditionella versioner som installeras lokalt på datorer, så kan olika situationer uppstå vad gäller att jobba tillsammans på dokument. I boken beskrivs exakt vad som händer i olika situationer.

Läs också: Nu kan småföretag hålla Skypemöten utan att betala för Office 365

För närvarande fungerar det bäst att jobba flera med ett dokument i ordbehandlaren Word. Flera personer kan använda den traditionella versionen av Word, samtidigt som flera personer använder webbläsarversionen.

Med Excel och Powerpoint fungerar det inte lika smidigt, det krävs till exempel att samtliga användare kör Excel online för att man ska kunna dela på en kalkyl fullt ut. I boken finns det tabeller som visar hur det fungerar i Excel och Powerpoint.

Boken tar även upp mjukare aspekter, som att lyckas att använda Office 365 på ett effektivt sätt är lika mycket en fråga om arbetskultur, som om teknik. Varje kapitel avslutas med några ord om kulturellt styrda beteenden, kopplade till arbete som kan skötas med Office 365. Ett exempel är avslutningen på kapitlet om att skriva dokument ihop med andra. Där påpekas möjligheten att jobba med dokument överallt inte innebär att man ska göra det hela tiden. Det är fortfarande viktigt att ha skapat en bra arbetsmiljö åt en själv innan man sätter i gång.

Läs också: Sandvik kastar ut Notes – Office 365 blir första steget till molnet

Många av de saker som tas upp i boken är säkert självklara för den som är intresserad av området. Men för de allra flesta på en arbetsplats som ska byta till en molntjänst som Office 365 kan det säkert vara intressant att ta del av insikterna som förmedlas i Michael Sampsons bok. De flesta vill nog inte läsa den själv, men om du har ansvaret för att informera användaren om en ny molntjänst kan en sådan här bok säkert underlätta för dig.