Det är en sak att vara överens om att något måste göras. En helt annan att var överens om hur något ska bli bättre. Under en längre tid har Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap haft olika syn på hur blåljusmyndigheternas behovs av bättre och modernare kommunikationslösningar ska tillgodoses.

MSB har föreslagit ett eget nät i 700 MHz-bandet för att säkerställa stabila kommunikationsvägar. PTS har ifrågasatt kostnaderna för ett helt separat nät och anser att det behövs en mer grundläggande, och oberoende, utredning kring frågan.

Läs också: Kartläggning visar: Svajigt it-stöd i ambulanssjukvården

Nu har regeringen tillsatt en utredning som har i uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för polisen, försvaret och räddningstjänsten.

– Den säkerhetspolitiska och tekniska utvecklingen gör det allt mer angeläget att bland andra blåljusaktörerna kan kommunicera och utbyta information säkert och effektivt, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I dag använder sig de så kallade blåljusaktörerna av kommunikationssystemet Rakel. Men behoven har ändrats och en lösning som framför allt är anpassat efter tal måste kompletteras. Eller till och med ersättas helt, skriver de i ett pressmeddelande. Framför allt har behoven av mobila bredbandstjänster ökat.

Läs också: Intern kritik mot mobilslöseri på myndighet

Både MSB och PTS är positiva till utredningen och att den kommer presentera sina första resultat redan under hösten. Den slutgiltiga utredningen presenteras i februari 2017.

– Det är två viktiga samhällsbehovs som måste tillgodoses, både att vi har en välfungerande lösning för polis, ambulans och försvar. Men också att vi fortsätta att bygga ut det mobila bredbandet i hela landet, säger Sara Andersson, tillförordnad generaldirektör på PTS.