I dag tillåter EU:s momsregler reducerad moms på pappersböcker men inte på e-böcker och på papperstidningar men inte på digitala tidningar.

För Sveriges del innebär det att momsen på böcker och tidningar i pappersform ligger på 6 procent medan momsen på böcker och tidningar i elektronisk form ligger på 25 procent.

Många inom bok- och tidningsbranscherna anser att det är en skillnad som är svår att motivera. Det anses vara ett hinder för ett teknikskifte och för e-bokens möjlighet att slå igenom.

Flera medlemsländer har också aktivt arbetat för att sänka momssatsen även på e-böcker. För Sveriges del har riksdagen vid två tillfällen, 2011 och 2012, 
röstat för att Sverige ska förespråka sänkt moms för elektroniska publikationer i EU.

Andra länder har varit mer konkreta. Frankrike och Luxemburg har båda försökt sig på att helt sonika sänka e-boksmomsen men fått underkänt av EU-domstolen och tvingats ändra momssatsen igen.

Läs också: Du betalar mer moms för e-böcker än pappersböcker. Nu öppnar EU för att ändra på det.

Men nu börjar det röra på sig. Förra hösten gick EU-kommissionen ut med att den hade för avsikt att se över hur fria medlemsländerna ska få vara att sätta vissa momssatser. I det ingick bland annat en utvärdering av hur reducerad moms påverkar ny teknik, bland annat e-böcker.

Och nu i dagarna deklarerade kommissionen att den har för avsikt att redan i år lägga förslag om att medlemsstaterna ska kunna sänka momsen även på elektroniska publikationer. Inför det kommande förslaget har kommissionen dragit igång ett öppet samråd som pågår fram till 19 september och där uppmanas allmänheten, branschen och intresseorganisationer komma in med synpunkter.

Orsaken till att EU-kommissionen nu kan tänka sig att sänka momsen för elektroniska publikationer är att elektroniska varor och tjänster sedan förra året beskattas i det land där kunden finns. Det gör att de som producerar de elektroniska publikationerna inte längre kan smita från moms genom att lokalisera sig i det land där momssatsen är lägst, konstaterar kommissionen i underlaget för det öppna samrådet.

Läs också: Så gick Storytel från att tigga i Draknästet till att bli ett av Sveriges största bokförlag

Kristina Ahlinder, direktör för Svenska Förläggareföreningen, har stora förhoppningar om att EU:s lagstiftning nu ska ändras.

– Det här är en process som pågått under lång tid och det har väl lutat åt det här hållet. Trycket inom EU har varit högt – men inom branschen finns det också en otålighet, en vilja att det ska hända, säger hon.

Bakom otåligheten ligger en önskan om att få fart på e-boken – och även nedladdningsbara ljudböcker.

– I dag har vi rätt att ta ut lågmoms på sex procent även på ljudböcker på cd eller minneskort men om exakt samma fil levereras elektroniskt blir det 25 procent. Det finns en orimlighet i det, säger hon.

– Det har varit svårt att etablera en kommersiell marknad för e-böcker och priset är en viktig faktor. Om momsen sänks gör konsumentpriserna också det, säger hon.

Även om EU-kommissionen lägger fram sitt förslag för en ändrad lagstiftning redan nu i år så dröjer det innan en ny moms för e-publikationer verkligen kan vara på plats. Först måste förslaget antas i EU och därefter hamnar frågan på den politiska agendan i Sverige när vi ska bestämma om vi vill sänka momsen – och vilken procentsats den ska landa på.