Det var för ett drygt år sedan som två personer, båda över 40 år, stämde Google för åldersdiskriminering. Den ena av dem arbetar nu för att väcka grupptalan vilket i så fall kan innebära att tusentals personer gemensamt stämmer företaget.

Men nu slår Google tillbaka i en skrivelse till domstolen där de konstaterar att deras policy förbjuder all typ av diskriminering, rapporterar Computerworld.

I underlaget för grupptalan ombeds domstolen att begära ut namn och kontaktinformation till alla dem som ansökt om vissa specifika utvecklarjobb hos företaget, fått en personlig intervju men sedan inte fått jobbet de sökt.

På det svarar Google att de fått “över en miljon ansökningar” för den typen av jobb, däremot avslöjar de inte hur många av dem som kallats till intervju.

Läs också: Google stäms för åldersdiskriminering – “diskriminerar folk över 40”

Det finns heller inte, enligt Google, någon möjlighet att på ett säkert och systematiskt sätt få fram vilka av de sökande som var 40 år eller äldre när de lämnade in sin ansökan eller intervjuades eftersom företaget inte samlar in data om ålder eller födelseår hos dem som söker.

Rekryteringen sker i flera steg. Först identifieras lovande kandidater, sedan görs telefonintervjuer med dem och där väljs några ut till nästa steg där de får lösa ett antal tekniska utmaningar genom att föreslå en algoritm eller en bit kod. De som sållas ut går vidare till intervjuer på plats – ofta kan det handla om fyra eller fem intervjuer – innan den slutliga utvärderingen görs.

Läs också: EU fortsätter pressa Google – här är nästa tjänst i kikarsiktet

Enligt Google klarade inte en av dem som lämnat in stämningsansökan det tekniska testet, det handlar dock inte om den person som arbetar för grupptalan.

I stämningsansökan finns också uppgiften att genomsnittsåldern på Google är 29 år trots att utvecklare I snitt är nära 43 år. Det tillbakavidsar Google men utan att ge någon egen uppgift om genomsnittsålder. Däremot skriver de att de utvecklare som är över 40 år inte är lika lätta att rekrytera som yngre eftersom de ofta har jobb.