De amerikanska jättarna Amazon Web Services, Microsoft, IBM och Google drar ifrån på den globala marknaden för molninfrastruktur. Enligt en ny rapport från Synergy Research Group har de nu tillsammans mer än halva marknaden.

AWS är störst med en marknadsandel på 31 procent, framför Microsoft med 11 procent, IBM med 8 procent och Google på 5 procent. Siffrorna gäller andra kvartalet.

– Amazon och de andra tre spelarna har distanserat sig själva från konkurrensen på marknaden och fortsätter vidga sitt gap, säger chefsanalytikern på Synergy John Dinsdale till IDG News. Det som utmärker dem är deras globala närvaro och deras marknadsföringsmuskler. Dessutom har de en förmåga att investera stort i datacenter och de är fast beslutna att lyckas.

Läs också: Oracle sprider ut sig över molnmarknaden med nytt miljardköp

John Dinsdale säger vidare att de fyra ledarna växer snabbare än sina mindre konkurrenter. Kvartetten ökade den sammanlagda omsättningen med 68 procent under andra kvartalet – medan de därpå följande 20 största leverantörerna ”bara” ökade sin omsättning med 41 procent. Resterande del växte med 27 procent. Den totala molnmarknaden växte med 51 procent.

Finns det då inget som kan stoppa de fyra jättarnas framfart? Jo, enligt John Dinsdale så banar bryderier och regionala regler om personlig integritet och dataskydd vägen för uppstickare, framför allt i Europa och Asien.

Det är en utveckling som kan urskiljas också på den svenska marknaden. Anders Kingstedt är molnexpert på Softarc och ordförande i den svenska molnstandardiseringskommittén.

– Så är det absolut. Om man ser på Sverige, så finns det duktiga molnleverantörer som profilerar sig med att de kan garantera att infrastruktur och datacenter finns i Sverige eller åtminstone inom EU, och det tilltalar många kunder.

– Men sedan är det ju också så att de amerikanska leverantörerna inser detta, och gör regionala och lokala anpassningar. Till exempel storsatsar ju Amazon i Sverige nu. 

Läs också: Oväntad succé för gamla jätten – IBM näst störst i molnet

Charles King, som är analytiker på Pund-IT säger till IDG News:
– Jag väntar mig att se leverantörer i andra regioner, framför allt i Asien, som växer snabbt och som blir mer och mer konkurrenskraftiga.

– Politiska faktorer i en del länder – Kina är ett bra exempel – kommer att göra det enklare för inhemska företag att konkurera där och samtidigt begränsa möjligheterna för leverantörer utifrån.

Och det råder ingen tvekan om att det finns drivkrafter för uppstickare att utmana ”De fyra stora”. Enligt Synergys rapport över det andra kvartalet är den globala marknaden för molninfrastuktur nu uppe i ett värde av 28 miljarder dollar. USA står för halva den här omsättningen. Europa och Asien är ungefär lika stora – men Asien växer fortast.

Synergy inkluderar Infrastruktur as a service, platform as a service och privata molntjänster i sina siffror.