Sverige är väl lämpat för att etablera datacenter men vi har haft en sak emot oss – den höga elskatten. Därför har regeringen nu för avsikt att sänka den till samma nivå som basindustrin.

Men det finns ett villkor. De datacenter som ligger under en effekt på 0,5 MW är inte tänkta att omfattas av skatterabatten i det förslag som nu ligger.

Det handlar om 3 000 datacenter som kommer att få högre skatt än sina större konkurrenter.

– Politikernas okunskap kommer att slå ut de svenska datacentren, säger Anders Berglund, vd på Fortlax.

Han anser att den utredning som ligger till grund för förslaget är slarvigt gjort och ogenomtänkt.

– Det verkar finnas en syn att vi som är lite mindre inte är riktiga datacenter, men det är helt fel. Vi slåss på en internationell marknad.

Som exempel lyfter han fram att hans eget företag Fortlax nyligen fick BMW som kund – deras hittills största.

anders berglund
Anders Berglund är vd på Fortlax.

– Men just som vi och många andra av de svenska datacentren växer så vill staten ändra spelreglerna så att vi och våra kollegor konkurreras ut. Det hade jag aldrig tänkt mig skulle hända.

Även miljömässigt är förslaget en katastrof framhåller Anders Berglund.

– Vem vill spara el om man riskerar hamna under gränsen och förlora skatterabatten.

Läs också: Datacenter är nästa stora industri - kan bli större än flygbranschen

I den utredning som ligger till grund för förslaget står det krasst: Den potentiella risk som utredningen ser är att införandet av en gräns leder till att mindre datacenter försvinner genom att lagstiftningen påverkar utvecklingen i en riktning där större enheter bildas. Detta behöver nödvändigtvis inte vara negativt.”

– Det är urdumt att man ens får skriva så, säger Anders Berglund.

– Nu finns åtminstone möjligheten att vi skulle kunna bygga upp ett eget Facebook i Sverige, men går förslaget igenom så förstörs den möjligheten.

Han är inte den enda som är upprörd över förslaget – ett antal andra företrädare för de mindre datacentren försöker nu gemensamt lobba mot förslaget och hittills har de fått med sig Svenskt näringsliv.

Många av remissinstanserna är också kritiska till att förslaget innehåller en effektgräns.

Tillväxtverket skriver exempelvis att de bedömer att mindre och medelstora datacenter skapar större sysselsättningseffekter än de stora och föreslår att effektgränsen slopas.

Och många kommuner oroar sig också över att gränsen kan göra att de mindre datacentren slås ut och jobbtillfällen försvinner.

Både Storuman och Åsele kommun pekar exmpelvis på att det bara finns två anläggningar i Norrbotten och Västerbotten som ligger över gränsen på 0,5 megawatt och det är Facebook och KNC Miner. Den sistnämnda har dessutom gått i konkurs sedan remissvaret skrevs, och de skriver: ”Utredningen motiverar inte heller varför datorhallar ska fortsätta att särbehandlas jämfört med annan industri. För övrig industri föreslås en gräns för återbetalning av elskatt vid belopp över 12 000 kronor i betald skatt”.

Läs också: Elskatt tynger Sverige i datacenterracet

I första hand hoppas Anders Berglund att förslaget ändras så att alla aktörer på datacentermarknaden får samma skattevillkor.

I dag är det bara några få av de inhemska datacenterföretagen som når över effektgränsen –  som Telecity/Equinix, Digiplex, Interaxion och Bahnhof. De har alla huvudverksamhet i Stockholmsregionen och alla utom en av dem har utländska ägare påpekar Anders Berglund.

Det är också de företagen som kan få ett försteg på den inhemska marknaden om förslaget går igenom.

Om regeringen inte vill sänka skatten över hela linjen vill Anders Berglund hellre att den går på samma linje som Finland och Norge – och lägger effektgränsen på 5 MW.

– Det skulle innebära att bara de globala jättarna skulle få rabatten och det skulle inte konkurrera ut den inhemska databranschen, säger han.

Om regeringen är beredd att förändra sitt förslag får vi reda på senast i höstbudgeten den 20 september.