Rapporterna om virus, ransomware och ddos-attacker tycks stå som spön i backen. Inte konstigt då att budgetarna för informationssäkerhet växer. I år väntas världens företag tillsammans spendera 700 miljarder kronor på produkter och tjänster som ska skydda dem från it-hoten. En ökning med 7,9 procent från förra året.

Störst andel av de pengarna läggs på konsulter och outsourcing av it, enligt en rapport från analysföretaget Gartner. Men den uppdelningen är inget som väntas hålla i sig. Framöver är det snarare områden som säkerhetstester och förebyggande åtgärder mot dataförlust där tillväxten väntas bli högst. Tillsammans med it-outsourcing som fortsätter vara en stor kategori.

Läs också: Hemlighetsfull hackergrupp har riktat "Saurons öga" mot Sverige

Siffrorna för västra Europa visar att här väntas företagen spendera upp mot 180 miljarder kronor på informationssäkerhet under det kommande året. Blickar man i kristallkulan väntas en ökning på ungefär 12 miljarder per år, de två kommande åren.

Trenden bland säkerhetsansvariga att lägga pengar på förebyggande produkter och tjänster kommer att hålla i sig och fortsätta växa enligt analysföretagets prognos. Emellertid är andra lösningar på framfart, som mjukvara som i realtid erbjuder analyser av säkerhetsvarningar – så kallade SIEM-produkter. Det kommer allt mer handla om att upptäcka hot och hur man svarar på dem, snarare än att förebygga dem.

– Företag fokuserar i allt högre grad på att upptäcka och svara på hot, för att anta en mer förebyggande inställning har inte visat sig vara så framgångsrik när det kommer till att blockera skadliga attacker. Vi rekommenderar verkligen att företagen balanserar sina budgetar och spenderar pengar på både områdena, säger Elizabeth Kim, ansvarig analytiker på Gartner.

Läs också: Snart kan superdatorer sättas in i jakten på säkerhetshål

Vidare säger hon att allt mer av budgeten kommer att läggas på att köpa in tjänster utifrån i takt med att bristen på personal och kompetens ökar hos företagen. Hanteringssystem för att upptäcka och svara på hot börjar dyka upp och Gartner förutspår att leverantörer av sådana tjänster kommer att driva på tillväxten för branschen. Både bland större och mindre företag.

I övrigt ser analysföretaget också att priset på brandväggar kommer att öka med minst två till tre procent om året fram till 2018. En utveckling som till viss del hänger på en högre efterfrågan på avancerad utrustning bland molnleverantörer och andra typer av tjänsteleverantörer. Visserligen håller konkurrensen nere priserna men samtidigt satsar företag, och storskaliga webborganisationer allt mer på stora och dyrare brandväggar.