Vi har tidigare skrivit om Evrys stora svenska omorganisation, där 46 lokala bolag slås ihop till en nationell enhet, och hur det beslutet väckt en hel del missnöje internt. Flera tunga chefer har tidigare hoppat av, och flykten ser inte ut att vara över.

Den här gången är det i Småland, där framför allt den gamla Systeamdelen av bolaget har sin vagga, som ett stort gäng har valt att hoppa av. Nu i somras, den 1 juli, sade ett 15-tal chefer och seniora konsulter i Jönköping och Värnamo upp sig.

Och hos den kvarvarande Evrypersonalen i Jönköping väckte det extra mycket oro eftersom många av de flyktade medarbetarna ser ut att ansluta till ett nystartat bolag inom Simonssongruppen.

Läs också: Chefsavhoppen från nya Evry fortsätter

Ägare och namngivare till den gruppen är Stig-Olof Simonsson, som var en av grundarna till Systeam, där han även verkade som styrelseledamot fram till dess att Ergogroup Systeam fusionerades med EDB och sedermera skapade det som idag är Evry.

Det som bland annat ska ha fått bägaren att rinna över för det senast avhoppade gänget uppges vara bytet av affärssystem. Med Evrys nya fokus på att bara sälja tjänster har man bytt till Maconomy, som enligt kritkerna saknar stöd för grundläggande order- och lagerhantering. Och det uppges alltså ha varit droppen. Enligt uppgifter till IDG handlar det om en hård- och mjukvaruomsättning på 400 miljoner kronor som man ansåg inte fick tillräckligt hög prioritet i bolagets nya strategi.

Och gissningsvis är det den omsättningen som det nya bolaget ska sikta efter initialt. Men bolaget, som i mångt och mycket liknar en omstart av Systeam, är fortfarande i sin linda. Det verkar dock vara klart att Fredrik Arvidsson, som varit chef för Evry i Stockholm och region Norr, och en av de som tidigt valde att hoppa av i samband med omorganisationen, kommer att bli vd för det nya bolaget.

Läs också: Därför satsar Evry på Facebook at Work för 6000 anställda

Evrys Sverigechef Fredrik Almén låter inte alltför stressad över de fortsatta avhoppen.

– Jag vet inte. Det är väldigt liten skala. Det är ett fåtal individer som slutat inom en viss typ av verksamhet, främst konsulting inom infrastruktur, säger han och medger att han känner till att det har startats ett nytt bolag.

Evrys Sverigechef Fredrik Almén
Fredrik Almén är Sverigechef på Evry.

– Det är ett tämligen nystartat bolag. Jag vet inte vad de vill göra, det verkar inte så tydligt. Jag antar att de vill jobba med sin lokala infrastrukturverksamhet. Det gör vi också men vi har ett betydligt bredare erbjudande. Det är inte tillväxtområde som vi ser det, även om det säkert alltid kommer att finnas en viss efterfrågan på traditionell infrastruktur. Men jag tycker att det är ganska odramatiskt.

Är det odramatiskt att ett 15-tal personer väljer att hoppa av på ett bräde under sommaren?
– Av det totala antalet anställda är det en försvinnande liten del. Men de får så klart göra som de vill. Vi har rekryterat fler än vi har förlorat. Det viktigaste för oss är att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom vilka områden har ni rekryterat då?
– Vi rekryterar ganska brett. Det är till exempel inom digitala affärer, outsourcing och lösningsarkitekter. Kundernas förfrågan förflyttas och då krävs det en ny typ av tjänster.