Arbetsförmedlingens stora upphandling av resurskonsulter har dragit ut på tiden. Från konsultbolagens håll väntar man fortfarande på tilldelningsbeslut i avtalet som beräknas omsätta runt 200 miljoner kronor. Enligt Arbetsförmedlingen skulle anbuden vara inne den 11 november ifjol, men ännu har inget tilldelningsbeslut lämnats.

– Vi har haft en tuff vår. Det har varit väldigt högt tryck på upphandlingsavdelningen eftersom vi ska täcka hela myndighetens behov. Vi har haft tre tunga it-upphandlingar samtidigt. Vår upphandling av kommunikation som tjänst har varit väldigt omfattande och vi har varit tvungna att prioritera den, och det har krävt mycket resurser, säger Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen.

Läs också: Kan någon knycka IBM:s guldkontrakt? Nu letar Försvaret nya SAP-konsulter.

När kan konsultbolagen räkna med att det blir klart?

– Vi räknar med att kunna meddela tilldelning i september.

En orsak till irritationen över det uteblivna tilldelningsbeslutet är att de hugade spekulanterna har upplevt att anbudsförfarandet har varit krångligt, bland annat i form av att samla referenser utifrån den mall som Arbetsförmedlingen tagit fram.

martin kruse
Foto: Lina SiksjöMartin Kruse.

– Vi har valt att upphandla utifrån 100 procent kvalitetskriteria. Vi tycker att vi har gjort allt vi kan och vi tycker inte att det har varit komplicerat att lämna anbud, säger Martin Kruse som inte håller med om att upphandlingsunderlaget har renderat extra mycket frågor.

– Vår uppfattning är att vi inte har fått onormalt mycket frågor. Det fanns en del frågor men de har vi besvarat. Och de leverantörer vi har haft tidigare borde kunna känna igen sig.

Men det är väl inte bara de tidigare leverantörerna som ska känna igen sig, ni vill väl ha in nya anbud också?

– Vi upplever som sagt inte att det är komplicerat att svara. Det blir så klart lite större krav på anbuden när vi fokuserar så tydligt på kvalitet men vår ambition är att leverantörerna ska förstå. Det är säkert enklare att upphandla på lägsta pris, men vi har valt att lägga en hel del kraft på att förstå vilken kompetens leverantören kan erbjuda.

I november skrev Computer Sweden om att flera av konsultbolagen fasade för att upphandlingen kunde bli ett nytt exempel på fulbudande i form av enkronaskonsulter. Den risken kommenterar Martin Kruse så här:

– Det vore så klart inte en önskvärd situation. Framför allt inte när man frågar efter kvalitet.

Läs också: Arbetsförmedlingens it-utveckling döms ut – ”har försummats under lång tid”

Arbetsförmedlingen har valt att göra en egen upphandling istället för att använda Kammarkollegiets avtal. Men Martin Kruse säger att man fortfarande är nöjda med valet att göra en egen upphandling istället för att ta hjälp utifrån.

– Generellt sett har vi ingen sådan policy. Har Kammarkollegiet ett avtal som passar oss så använder vi det, så vi kan använda våra resurser på ett annat sätt. Men i det här fallet har vi sett att vi har vissa behov. Vi har en ganska komplex it-verksamhet och vi ställer höga krav på kvalitet och kompetens hos de it-konsulter vi behöver, och det rör sig om många olika områden. Vårt eget behov har varit det avgörande i det här fallet.