Den offentliga sektorn blir en allt viktigare kund för it-leverantörerna. Enligt siffror från konsultbolaget Doublecheck som Computer Sweden tagit del av har inköpen ökat med tre miljarder kronor – eller femton procent - på bara två år.

Nu köper den offentliga sektorn it för 24,97 miljarder kronor (siffrorna gäller 2015). Senaste året kom ökningstakten av sig lite – men landade alltjämt på två procent.

Det här innebär också att it utgör en allt större del av offentlig sektors investeringar. Nu är den siffran uppe på drygt tolv procent. Fredrik Tamm, vd på Doublecheck säger att det här speglar hela digitaliseringen i samhället:

Läs också: Hårdare tyglar för offentliga Sverige – nationell it-strategi för kommuner i sikte 

– Det såg man ju i Almedalen nu i somras. Alla pratar digitalisering. Det handlar om att it-systemens funktion breddas från att vara en stödfunktion till att bli verksamhetskritiskt. För it-konsulternas del innebär ju det också att de kommer in och tar affärer från managementkonsulterna.

Om man ser på köparsidan är Stockholms läns landsting och Stockholm störst, framför Försvarets Materielverk och Försvaret. Tillsammans med Region Skåne utgör de den kvintett som köper it för över en miljard kronor.

Det är egentligen inget nytt – de låg i topp även året före. Nytt är emellertid att Malmö stad tar sig in på topp 10-listan över största offentliga it-köpare. Mellan 2014 och 2015 ökade de it-investeringarna med 159 procent till 365 miljoner kronor.

daniel fröjmark
Foto: Maria Zaar MortazaviDaniel Fröjmark.

– Vi hade ett ovanligt stort investeringsår 2015, bland annat eftersom vi köpte nya servrar till våra datahallar, säger it-chefen Daniel Fröjmark. Faktum är att det blir ganska mycket investeringar det här året också, eftersom vi förnyar vårt nätverk. Men framöver ska vi försöka få en lite jämnare kurva i investeringarna.

Läs också: Ilska mot Arbetsförmedlingen – jätteupphandling dras i långbänk

Enligt Doublechecks statistik är Atea är fortsatt överlägset största leverantör, med en omsättning som snart börjar närma sig sju miljarder. Tieto är tvåa med en omsättning på runt 1,5 miljarder. Därefter följer CGI, IBM och Fujitsu.

Ökningarna för it innebär att den här sektorn totalt är den tredje största inom offentlig sektor. Störst är byggande av bostadshus och andra byggnader (28,7 miljarder) framför partihandel med hushållsvaror (27,2 miljarder).

Här är de tio största köparna inom it:
Stockholms läns landsting
Stockholm
Försvarets Materielverk
Försvaret
Region Skåne
Trafikverket
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen
Transportstyrelsen
Malmö

Fotnot: Arbetsförmedlingen och Skatteverket finns inte med i statistiken för 2015.

Tio största leverantörerna:
Atea
Tieto
CGI
IBM
Fujitsu
Tieto Sweden Healthcare & Welfare
Cygate
Volvo IT
Evry
Visma

Källa: Doublecheck