Ibland framhålls det att riktigt duktiga utvecklare kan vara ”tio gånger mer produktiva” än andra. Är det verkligen så att vissa utvecklare är mycket mer produktiva, helt enkelt bättre, än andra?

– Ja, det är som med allting, till exempel att skriva texter eller att reda ut juridiska problem. Det är enklare att förstå helheter och att adressera problem om man har lång erfarenhet, säger Patrik Löwendahl, teknik- och innovationschef, konsultföretaget Avanade.

Så då borde strategin vara att försöka rekrytera topputvecklarna till varje pris, eller?

Patrik Löwendahl, Avanade
Patrik Löwendahl, Avanade.

– Alla arbetsuppgifter i utvecklingsprojekt behöver kanske inte skötas av topputvecklare. Dessutom, om man bara anställer topputvecklare så kan det lätt bli konflikter. Ett team där alla medlemmar är fulländade blir nog dysfunktionellt, säger Patrik Löwendahl.

Läs också: Kompetensbrist hindrar öppen källkod på företagen – men Sverige ligger bra till

Det handlar alltså om att skapa en balans i en utvecklarorganisation. Skräckscenariet är att man har att handskas med en grupp, i och för sig duktiga, primadonnor som fastnar i principdiskussioner. I så fall är det mer önskvärt med en grupp pragmatiska medelmåttor.

Även Christian Landgren som är vd på konsultföretaget Iteam framhåller vikten av balans.

– Om det finns en elit är en tolkningsfråga, det är väl som med det mesta att det är en normalfördelning. Men det blir svårt att skapa bra team om man bara rekryterar topputvecklare. Det viktiga är att skapa en miljö på ett företag som gör det enkelt att sprida kunskap. Det som behövs är en kultur av lärande, säger Christian Landgren.

Landgren framhåller också att topputvecklare med lång erfarenhet blir färre i procentandel, även om gruppen blir större räknat i absoluta tal. Det beror helt enkelt på att fler väljer att jobba med utveckling.

– Eftersom riktigt erfarna utvecklare blir färre i förhållande till antalet nybörjare så blir det allt viktigare för de erfarna utvecklarna att fungera som mentorer för de andra, säger Christian Landgren.

Läs också: Det lönar sig att vara öppen – open source en fördel i karriären

Hanadi Obied, HiQ
Hanadi Obied, HiQ.

Men hur vet man om en utvecklare med lång erfarenhet är bra eller dålig? Hanadi Obied som jobbar med rekrytering på konsultföretaget HiQ framhåller vikten av allmänna tester:

– Vi vill se att man förstår logik, programmeringsgrunder och kan lösa problem, säger Hanadi Obied.

Ytterligare ett sätt att kontrollera kunskaper är att använda någon webbtjänst för tekniska tävlingar, till exempel Sqore.

Men intervjuer och tester kan bara ge en del av sanningen. Det är först på plats på ett nytt jobb som en utvecklare kan bedömas ordentligt och när det är gjort gäller det att hitta en bra balans i sammansättningen av team.