– Konkurrensen på lagring är galen, starkare än i någon annan bransch, säger Dimitris Krekoukias, arkitekt med uppdrag över hela världen på Nimble Storage som erbjuder hårdvara, infrastrukturlösningar och analysverktyg för lagring.

Hur ska man då särskilja sig som leverantör?

Dimitris Krekoukias kan, naturligtvis, prata om det egna företagets fördelar hur länge som helst. Det som fastnar mest i resonemangen är hans beskrivningar av Nimbles support.

– 90 procent av våra supportärenden hanteras med ai. Och vi kan ofta ta kontakt med kunder innan de får en bugg, baserat på analyser som vi gör av deras miljö och hur de använder produkterna, säger Dimitris Krekoukias.

Läs också: Usb-minnen – nätskurkarnas motorväg in i din dator

Ett dramatiskt exempel var när man upptäckte att luftkonditioneringen fallerade hos en kund, baserat på att temperaturen steg i kundens datacenter. När Nimbles representanter ringde upp hade inte kunden märkt någonting, men en halvtimme senare blev det överhettning i datacentret.

För att kunna göra alla olika typer av analyser krävs det så klart enorma mängder data om kundernas it-användning. Dimitris Krekoukias berättar att Nimbles supportdatabas växer med 25 miljarder datavärden varje timme, från olika typer av sensorer. I botten finns en distribuerad databas från Vertica och ovanpå det olika speciallösningar. Man får anta att Nimble använder sig egen lagringshårdvara för databasen.

Den stora datamängden genereras av Nimbles i dagsläget 9 000 kunder. Är det många eller få kunder?

– Det finns studier som visar att supportorganisationer får det jobbigt efter 1 000 kunder, vilket leder till dåliga erfarenheter för kunderna. Vi har 9 000 kunder och växer snabbt. Kunderna ger oss ett betyg på 4,9 av 5 för vår support, vilket ingen hört talas om tidigare.

Men kan man alltid lita på ai-supporten?

– Den automatiska supporten blir aldrig fel, men i tio procent av supportärendena måste vi involvera människor. Den låga andelen gör att vi inte behöver ha så stor supportpersonal och alla är tekniskt kunniga.

Att lagringsbranschen trots allt är lönsam beror naturligtvis dels på att mängden data som hanteras i världen ökar snabbt och konstant, dels på att användare i allt högre utsträckning förväntar sig att information ska finnas tillgänglig.

Läs också: Lagring i atomstorlek är 500 gånger tätare än hårddiskar

Av Dimitris Krekoukias beskrivningar är det tydligt att själva lagringstekniken bara är en aspekt att ta hänsyn till för en leverantör av lagringsprodukter. Förutom den nämnda supporten finns det också områden som enkel användning, kapacitetsplanering, att göra det enkelt att växa vad gäller kapacitet och att erbjuda förutsägbara prestanda, förutom infrastrukturfrågor som inbegriper annan utrustning än den för lagring. Och man måste tänka på allt.

– Det blir en obalanserad lösning om man bara fokuserar på en aspekt eller på ett fåtal, säger Dimitris Krekoukias.

Han jämför med Apples position på marknaden för konsumentelektronik:

– Apple fokuserar på hela ekosystemet och hela livscykeln. Det handlar om enkelhet att konsumera. Enkel användning är en del av det.

Det här sättet att tänka är nog nytt för många leverantörer av avancerade it-produkter till företag. Med ökade förväntningar från kunderna på enkel användning även av avancerade företagsprodukter blir det allt mer självklart.