Computer Sweden rapporterade nyligen om Arbetsförmedlingens stora it-konsultupphandling som drar ut på tiden. Det senaste beskedet kring den är att tilldelningsbeslut ska komma i september. Men den segdragna konsultupphandlingen är inte den enda upphandlingen hos Arbetsförmedlingen som får kritik.

Hos Konkurrensverket pågår just nu en stor granskning av tidigare it-upphandlingar som Arbetsförmedlingen har gjort, där det mycket väl kan bli tal om ansökan om upphandlingsskadeavgift på grund av otillåtna direktupphandlingar.

Vid flera tillfällen har myndigheten nämligen förlängt med it-konsultbolag som redan varit inne i uppdraget. Och det är de förlängningarna som granskas nu, eftersom de kan strida mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

Läs också: Offentlig sektor köper it för rekordsummor – Malmö ökar mest

– Efter att ett avtal går ut är vi tvungna att göra en konkurrensutsättning. Men merparten av de konsulttjänster vi behöver är ganska specifika och då har vi tvingats förlänga avtal med dem som redan är inne i arbetet, säger Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen och utvecklar:

martin kruse
Foto: Lina SiksjöMartin Kruse.

– Då tittar man på om vi har gjort otillåten direktupphandling som strider mot LOU. Vi samarbetar med Konkurrensverket kring det här. Vi skickade in det senaste svaret på deras frågor i slutet av förra veckan.

Borde ni inte ha känt till den risken, eller väljer ni medvetet att strunta i LOU i sådana lägen?
– Det vi har gjort är att åberopa särskilda skäl för att kunna förlänga. I så fall är det tillåtet. Och det är det som Konkurrensverket tittar på, men vi har inte fått något avgörande än.

När är ett sådant avgörande klart?
– Vi vill ha ett avgörande så snabbt som möjligt.

Mattias Berger, föreläggande på Konkurrensverket, säger att det är svårt att ange en exakt tidsplan för ärendet.

Läs också: Arbetsförmedlingens it-utveckling döms ut – ”har försummats under lång tid”

– Jag kan inte säga exakt hur det blir just nu. Vi tittar på om vi ska ansöka om upphandlingsskadeavgift, och ska utreda det så långt det går. Men håller inte granskningen ska vi inte ansöka, säger han och konstaterar att Konkurrensverket fotfarande har en del tid på sig om man vill ansöka.

– När det gäller de avtal vi har haft möjlighet att granska har vi möjlighet att ansöka till Förvaltningsrätten fram till mitten av november.