En undersökning av Dramexchange, en avdelning inom Trendforce, förutspår att användningen av flashdiskar (ssd) i bärbara datorer kommer att uppgå till 33 procent för 2016 och till hela 56 procent 2018. Den anges till 25 procent för 2015.

Vad gäller årets andra kvartal rapporterar man en ökad volym för flashdiskar till bärbara datorer med 24 procent, jämfört med föregående kvartal, skriver IDG News.

Av allt att döma tar flashdiskar över i nytillverkade bärbara datorer.

Läs också: Seagate släpper en flashdisk på sanslösa 60 TB

Det finns flera skäl till att användningen av flashdiskar tar fart, förutom de uppenbara som bra prestanda och låg elförbrukning. En övergång från att hantera två bitar per cell (kallas multi-level cell, MLC) till tre bitar per cell (kallas triple level cell, TLC) gör att flashdiskar kan göras mer utrymmessnåla.

Dessutom blir det allt vanligare att bygga flashdiskar med flera lager av celler på höjden, vilket ökar packningsgraden. Tidigare i år nådde flashdiskar för första gången högre densitet än traditionella hårddiskar.

En kanske ännu större anledning till utvecklingen är att priserna för flashdiskar stadigt sjunkit de fyra senaste åren. Traditionella hårddiskar har bara sjunkit med 33 procent från 2012 till 2015. Flashdiskar har sjunkit 61 procent i pris under samma period.

I absoluta tal beräknas traditionella hårddiskar kosta sex cent, 51 öre, per GB 2017 och flashdiskar 17 cent, 1 krona och 45 öre.

Läs också: Dramatiskt rally på stekhet lagringsmarknad – så ritas kartan om

Det enda som talar emot flashdiskar just nu är leveransproblem, men det kan antas att det är ett problem av övergående art.

Den här utvecklingen innebär att flashdiskar blir allt vanligare i alla olika typer av enheter, från smartmobiler och surfplattor, via bärbara datorer, till servrar och avancerade lagringslösningar.