Tekniska framsteg kan innebära att äldre versioner kastas ut med diskvattnet. Men det betyder inte att all äldre teknik ska räknas bort. Tvärtom fortsätter ofta utvecklingen trots nya förmågor. Se bara på mobilnäten och LTE-tekniken, grunden för 4g, som blir snabbare trots den nya stjärnan på himlen 5g.

Redan 2018 inleds de första försöken med den nya tekniken i Stockholm. Ytterligare två år senare, 2020, kommer standarden för det nya nätet och tillverkarna lovar att telefonerna ska vara redo. Men när Apple inom kort släpper sin Iphone 7 är det utan 5g-stöd. Och så lär det se ut bland toppmodellerna de kommande åren.

Läs också: 5G ska bli den gyllene generationen. Men hur länge måste vi vänta egentligen?

För när operatörer och tillverkar får sia om framtiden säger de att 5g mer är ett verktyg för industrin än för vanliga telefonkunder. I en studie från undersökningsföretaget IHS Markit visar det sig dessutom att andelen som ser Internet of things som det primära användningsområdet har ökat, från 55 procent av de svarande till 79 procent.

Betyder detta att det mobila telefonnätet kommer att hamna i skamvrån och sakta börja samla damm. Nej, för LTE-näten är fortfarande en förutsättning för att 5g-nätet succesivt ska introduceras, säger Joakim Sorelius, ansvarig för 5g-arkitektur på Ericsson. Redan i dag finns det produkter som kräver snabbare hastighet och säkrare uppkoppling, företag som inte kan vänta på ett välutbyggt 5g-nät.

– Till skillnad från LTE som kunde stå helt på egna ben när det introducerades är 5g till en början inte isolerat. 5g kommer först att installeras på nya frekvensband och de som finns tillgängliga är ofta på höga band som inte har samma täckning som 4g-nätets frekvensband, säger han.

För att få en bra prestanda måste de två teknikerna interagera med varandra medan 5g introduceras stegvis. Lite som en stark yngling, 5g, som följer en äldre och visare mentor, 4g. Men det gör också att dagens nät måste förberedas för att kunna samexistera men denna yngling. Och där ligger utmaningen för ingenjörerna hos tillverkare och operatörer.

Joakim Sorelius har ringat in ett antal nyckelområden där 4g måste utvecklas och förbättras för att leva upp till de krav som ställs i framtidens nät. Det handlar dels om det redan nämnda frekvensbandet och tekniken kring signalhantering, så kallad beamforming. En teknik som enklast kan jämföras med en spotlight som följer en person, alltså metod att koncentrera datatrafiken till en specifik person.

Men det krävs också förbättringar i svarstiden. Fördröjning på längre än ett par millisekunder kan inte bara vara ett irritationsmoment, utan kan bli förödande då många typer av uppkopplade prylar kräver snabba svar. För att få ner fördröjningen måste ramstrukturerna göras om och så även de protokoll som styr hur signalerna skickas säger Joakim Sorelius. Ytterligare områden som måste fortsätta att utvecklas är datahastigheten, aspekterna kring mindre celler och arkitekturen.

Läs också: Ericsson fixar gigabit-hastighet i 4G-näten – men mobilerna hänger inte med

Ericsson har i dagarna lanserat en rad nya produkter och tjänster för att förbereda dagens nätverk som på sikt ska utvecklas till 5g. Där ingår också världens första 5g-radio och en rad nya komponenter som kan användas direkt i LTE-nätet. Tillsammans med mjukvara som släpptes i somras är det tänkt att operatörer nu ska kunna testa kommersiella aktiviteter i vissa frekvensband.

På Telenor jobbar man också med att förbereda sig för den nya tekniken. Men ser också problem med dagens nätverk som måste åtgärdas och där 4g och 5g kan komplettera varandra.

– Så som jag ser det kommer 5g att kunna åtgärda några av de tillkortakommandena som funnits tidigare. 4g har inte varit så bra på att ta hand om extremt många användare på liten yta. Effektiviteten i kontrollsystemsignaleringen är ett sådant tillkortakommande, säger Patrik Nilsson, nätverksexpert på Telenor.

Han tror att införande av nya standarder kommer komma även de klassiska mobilkunderna till gagn. Mobilsurfen är en del av 5g-nätet men det öppnar upp för många andra tjänster. Patrik Nilsson pratar om hur nätet kan skivas upp och reserveras. Specifika skivor åt specifika användningsområden.

– Det betyder att man kan verka inom samma fysiska hårdvara, men med olika krav och skapa flera logiska nät. Till exempel kan en del reserveras åt elmätare, andra åt videobevakning som inte behöver ständig uppkoppling men när det väl gäller krävs snabb och säker uppkoppling. Ett smart nät, säger han.

I likhet med ingenjörerna på Ericsson ser Patrik Nilsson att överföringskapaciteten måste bli bättre. Och att det är ett område som kommer att fortsätta att utvecklas. Redan i dag har operatören stabiliserat och ökat hastigheterna i sina nät, under rätt förutsättningar kan de nu nå hastigheter på 450 Mbps, åtminstone i teorin. Dock är det många saker som måste klaffa: bra täckning, maximal tillgänglig bandbredd per frekvens samt rätt prestanda i telefonen. Lika så amerikanska Verizon säger sig kunna få upp topphastigheten med 50 procent genom att binda ihop två trådlösa kanaler till ett bredare.

Läs också: Ericsson har en fungerande 5g-telefon – och den väger 150 kilo

– 4g-utvecklingen kommer att fortsätta med Mimo-antenner som möjliggör bättre mottagningsförhållanden och därmed bättre genomsnittshastigheter. Dessutom kommer 4g att vidareutvecklas för att rätta till några av de initiala bristerna som funnits, så som stödet för Iot genom tillägget Narrow band IoT, säger han.

Just nu pekar det flesta studier och rapporter åt att 5g främst kommer att användas av industrin. Men precis som den amerikanska studien visar tror inte Joakim Sorelius att 4g kommer försvinna inom en överskådlig framtid.

– När 4g försvinner är en öppen fråga. När operatörerna vill modernisera sina nät vill de ha den senaste tekniken. Om och när 4g-näten ska moderniseras kan man tänka sig att man byter ut dem mot 5g. Men även 2g finns fortfarande kvar! Så 4g kommer finnas kvar, åtminstone så långt in i framtiden du och jag kan skåda!

Om fyra år väntas standarden för den nya tekniken vara på plats. Men ska man tro Patrik Nilsson kommer övergången inte vara så dramatisk som den var mellan 3g och 4g

– Det pågår inte alls samma diskussion inom det fasta fibernätet. Inom mobilvärlden skapar vi ofta en ny två- eller trebokstavsförkortning som kommer fixa allt. De gör ofta så i mobilindustrin, skapar en helig graal av bokstavskombinationer. Jag tycker det är en naturlig utveckling, säger han.