Vägen från en liten nationell hemmamarknad, via utbyggnader i Europa och Asien, till att vara en stor global aktör har inte varit alldeles enkel. Och det är framför allt där de stora utmaningarna har legat de två senaste åren. Tittarna i USA och Europa är tämligen lika varandra, de ser ungefär samma serier och tittar i första hand på tv. Nya kundgrupper har inte samma beteendemönster. Det är en tvådelad utmaning.

Den första handlar om hur Netflix ska utveckla sin algoritm.

– Vi har jobbat mycket med att globalisera den. Tidigare samlade vi in alla data i separata pooler, en för varje land, och använde dessa för att anpassa tjänsten lokalt. Men när vi jobbar med 130 länder där genomslagskraften inte är lika stor, så har vi tagit algoritmen och global data för att anpassa innehållet med lokala bibliotek, säger han.

Läs också: Läckta EU-dokument: Netflix kan få fortsätta med geoblockering

Hur vi tittar skiljer sig också åt. På de nya marknaderna är mobilen en betydligt starkare plattform än i USA och Europa. Neil Hunt tror att det på sikt kommer att jämna ut sig, att tv kommer att växa även bland kunderna i Asien. Den utmaningen är inte lika stor som målgruppen och streamingbeteende. Mycket tack vare att de redan i dag har olika team som arbetar med varje enskild plattform.

Dock är det en utmaning att se till att tjänsten är kompatibel med de hundratals olika enheter som kunderna använder.

Det har Neil Hunt och hans kollegor löst genom att ta fram en inbäddningsbar plattform som kan anpassas till en lång rad olika enheter, som Apple tv, smarta tv-apparater och Xbox.

– Vi ger plattformen till tillverkarna och i den finns ett porteringsbart gränssnitt som de kan bygga in i apparaterna. Beroende av vilken enhet det är, finns olika versioner. Tekniken fungerar ungefär som en webbläsare där vi levererar användargränssnittet dynamiskt när enheten startar. Därför kan vi dagligen, eller veckovis, göra ändringar i plattformen utan att vi måste gå till varje tillverkare och uppdatera appen.

Förutsättningarna mellan olika plattformar skiljer sig åt. Utrymmet är mer begränsat i en telefon jämfört med en smart-tv. Olikheterna gör att funktionerna skiljer sig åt och de kan inte vara de samma. Varje plattform har sitt team av utvecklare och designers. Ingenjörerna som jobbar med telefoner fokuserar helhjärtat på det uppdraget, likaså för tv och olika konsoler. Men de står inte ensamma.

– Det finns ett api-lager där enheterna kan integrera med vårt backend-system. Teamet bakom det försöker ta de bästa alternativen för varje medlem. Därefter försöker grupperna ovanför api-lagret att ta fram det bästa användargränssnittet för respektive plattform. Det är en stark gemenskap runt api:erna, men inom varje plattform är de fria att experimentera och testa hur mycket de vill.

Viljan att testa nytt är något som ofta dyker upp när Netflix diskuteras. Det är en trend som vuxit sig stark inom många moderna it-företag. Bygg, testa, förkasta eller behåll. När Netflix vill testa en ny funktion tar man fram allt mellan fyra och ett dussin olika varianter. De lanseras samtidigt i testgrupper om ungefär 500 000 användare. Just nu testas snabbhet kontra kvalité.

– Kan användarna tänka sig att vänta ett par sekunder extra för att få en bättre kvalité på urvalet av filmer och serier som presenteras på förstasidan? Föredrar de snabbhet framför kvalité under de första minuterna av sitt besök?

Läs också: Netflix backar – funderar på att låta dig se serier offline

Ett område de just nu håller på att utforska är ett nytt verktyg för 3d-grafik i användargränssnittet. Det ska ge bättre möjligheter att ta fram mer tillförlitliga metoder att fånga användarnas intresse. Funktionen testas nu och kommer att lanseras nästa vår och nå konsumenterna fram emot julen 2017.

Annars ligger mycket fokus på Netflix egna innehåll. För även här har data ett finger med i spelet. Framför allt i arbetet med att nå rätt målgrupp. Här lyfter Neil Hunt fram succéserien Stranger Things som ett exempel.

– Här har det visat sig att vi når en väldigt bred publik, en ovanligt bred publik. För oss på it-sidan handlar det om att lista ut hur de användarna kan identifieras och hur vi kan rikta in oss på den publiken och lära oss vad de vill ha. Det arbetat är baserat på data från de allra första dagarna.

Han är noga med att påpeka att Netflix inte hanterar några personuppgifter för att slipa tjänsten. Det handlar enbart om vad folk ser, när de tittar, hur länge och hur mönstret ser ut. Och att arbete med målgrupper handlar om mer än att nå så många som möjligt. Nischat är det nya svarta, ju mer noggrant innehållet kan anpassas till varje användare desto bättre. Målet är ett Netflix för varje användare.

Risken att det därmed skulle bli för splittrat är inget som oroar Neil Hunt. Att vissa menyrader inte alltid dyker upp som man önskar, till exempel Nytt hos oss, ska enbart bero på att användaren inte besöker fliken särskilt ofta. Alltså användarens eget beteende.

– Jag brukar prata om tre delar när vi tittar framåt: globalt, mobilt och original. Det är där vi ska jobba framåt och utvecklas.

Att vara hemlighetsfull är lite av en paradgren för världens it-företag, oavsett vilket område de verkar inom. Netflix är inget undantag. Alla planer på nya funktioner eller satsningar ligger säkert bakom lås och bom.

– Jag jobbar på en rad hemliga och spännande projekt. Vi kommer fortsätta utveckla tjänsten för 4k-upplösning och hdr-teknik. Men det blir inga julklappar till användarna i år.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning