Lika anställer lika. Trots jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner och en uppsjö andra planer för att arbetsplatsen ska bli mer varierad kvarstår problemet med snedvriden rekrytering. Och i den digitala tidsåldern tycks lösningen stavas: artificiell intelligens.

SAP lanserar en molnbaserad lösning som ska öka jämställdheten och mångfalden i företagen. Plattformen heter SuccessFactors HCM Suite. Med hjälp av maskininlärning vill de, som de skriver i ett pressmeddelande, ”upptäcka och undanröja alla subjektiva åsikter som färgar av sig på personalhanteringen”. Bort med exkluderande arbetsbeskrivningar. Bort med homogena kontor.

I det moderna samhället skulle alltså datorn ta över där människan fallerat. Övertron på tekniken tycks aldrig har varit större. Men att det skulle ta bort roten till det onda är inget annat än trams. För om viljan att förändras inte finns hos cheferna och medarbetarna i organisationen, kommer ingen maskin i världen göra arbetsmarknaden mer jämställd.

Läs också: Gubbtätt i it-toppen – långt kvar till jämställda styrelser

Trots att medvetenheten är större än den varit tidigare brottas vid fortfarande med snedvriden könsfördelning, brist på etniskt mångfald och socioekonomisk bakgrund. Vi vet att företag som har en jämn fördelning mellan kvinnor och män rapporterar högre intäkter och att mångfald gynnar organisationen på sätt som sträcker sig utanför de ekonomiska ramarna. Men problemen lever vidare.

Ett användningsområde är arbetsbeskrivningarna. Erfarenheten säger oss att om vissa ord används för att beskriva den aktuella tjänsten vågar vissa grupper av människor inte söka. Ett sådant exempel är ordet visionär, som tycks få kvinnliga kandidater att låta bli att söka. Tanken är då att en dator ska ta fram en mer könsneutral arbetsbeskrivning.

Datorn ska alltså göra det som rekryterare och chefer redan borde klara av själva. För är det något de borde klara är det väl att ta fram en arbetsbeskrivning som lockar rätt kandidater? Självklart är bra med ett stöd. En påminnelse som säger: se upp, nu är du på väg att fastna i en könsstereotyp beskrivning av denna tjänst. Men gör det att den underliggande strukturen försvinner? Min gissning är nej, strukturerna försvinner inte.

Okej, att ta fram könsneutrala ord är en sak. Men hur ska tekniken sålla fram rätt kandidater? Genom att jämföra kravspecifikationerna, utan dömande blickar och förutfattade meningar, kan alternativa kandidater presenteras. Personer som ansvariga chefer kanske valt bort eller missa. Men återigen, är det inte en kompetens som borde finnas inom företagets ledning. Borde det inte vara någons uppgift att säga: har vi tittat på alla sökande med rättvisa glasögon?

Läs också: Här är framtiden: Så vill tre unga it-kvinnor göra branschen jämställd

Saknas den kompetensen i organisationen tror jag inte att en maskin kommer ställa allting till rätta. Kanske är det fel personer som bestämmer.

Nu är det nog ingen på SAP som tror att deras molnbaserade rekryteringsverktyg är en mirakellösning. Det är tänkt som ett komplement till de mänskliga processerna. Att kunna skanna av personalstyrkan när det har blivit dags för någon att åka upp ett pinnhål. Att vara den där påminnelsen eller låta cheferna se rekryteringen ur ett nytt perspektiv. Och det är ett försök till en förbättring. Ett väldigt bra försök, men som mer sätter fokus på problemet än presenterar en långsiktig lösning.

Arbetsmarknaden är full av hål och problem. Ett av dem är en dominans av vita cis-män och hur denna grupps så kallade egenskaper premieras. Kanske kan maskinernas fördomsfria inställning påverka strukturen till det bättre. Om det blir verklighet kommer jag vara den första att erkänna att jag hade fel. Men, så länge en heteronormativ, och ofta manlig, kultur lever kvar i organisationen kommer inte ett ai-system vara lösningen. Men kanske en nagel i ögat.