Förra hösten tog regionstyrelsen i Skåne beslut om att uppgradera sitt journalsystem Melior. Beslutet fick många leverantörer att gå i taket eftersom det sågs som ett sätt att runda en regelrätt upphandling och Compugroup Medical, CGM, överklagade avtalet vid årsskiftet.

Och nu går Kammarrätten på CGM:s linje. Rätten ser regionstyrelsens beslut om uppgradering som en påbörjad upphandling där de inte behandlat konkurrenterna likvärdigt. I domen slås fast att upphandlingen ska göras om.

CGM är också nöjda med domen och skriver i ett mejl: "Vårt huvudsyfte med överklagandet var att tydligt markera att vi vill ha en situation där de upphandlande myndigheterna skapar en rättvis spelplan där alla aktörer kan få möjlighet att konkurrera på lika villkor. I detta fallet anser vi att Regionen inte skapat den spelplanen genom att de inte gått ut i en öppen upphandling av en produkt som kan tillhandahållas av flera aktörer på marknaden."

Läs också: Region Skåne uppgraderar vårdsystem utan upphandling – leverantörer i uppror

Men enligt Region Skånes jurister är det oklart vad domen innebär i praktiken. Det hela krånglas till av att regionstyrelsens beslut om en uppgradering följdes av en upphandling av underhåll av det befintliga systemet som, av naturliga skäl, togs hem av systemleverantören Cerner. Också den upphandlingen finns med i CGM:s överklagan.

– Men vi tolkar det som att det inte är den upphandlingen som domen vänder sig emot utan enbart regionens beslut om uppgradering. Och där var det aldrig vår avsikt att det skulle ses som en upphandling utan enbart som ett klartecken för tjänstemännen att göra en regelrätt upphandling, säger Lars Kristensson, förvaltningschef på medicinsk service på Region Skåne.

Om beslutet ska överklagas är inte avgjort ännu men är enligt Lars Kristensson en politisk fråga.

Men hur ser ni på om ni måste börja om från början med en upphandling?

– Nej, som vi tolkar det är inte den faktiska upphandling om underhåll av systemet som vi gjort som kammarrätten beslutat att vi måste göra om så vi kommer troligen att fortsätta. Men juristerna tittar vidare på domen.

Läs också: Sprickan som skakar vårdens mångmiljard-upphandling – därför tvekar Region Skåne

Efter upphandlingen av underhållet har Region Skåne gått ut i ännu en upphandling kring av ett processtöd för en modul för kvinnomedicin, obstetrik, men där det också lämnats utrymme för att utveckla de övriga systemen. Också den upphandingen vanns av Cerner men är överklagad av CGM.

Förra hösten, i samband med att beslutet om en uppgradering av Melior togs, hoppade Region Skåne också av den planerade jätteupphandlingen som förbereds tillsammans med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen i den gemensamma gruppen 3R.

Beslutet motiverades framför allt av att Region Skåne har mer bråttom med att få ordning på sina vård-it-system än de andra två i gruppen.