Det förvärvas bolag för fulla muggar bland de svenska it-konsultbolagen, men några gigantiska affärer är det knappast tal om. Snarare har de senaste månaderna utgjorts av mindre förvärv som antingen innebär lokal närvaro på en ny ort, eller inhandlande av kompetens inom ett specifikt nischområde. Blandat lösgodis.

Förvärv eller sammanslagningar mellan två större verksamheter är inte särskilt vanligt förekommande. Acandos köp av Connecta och HCL:s köp av Volvo IT:s externa verksamhet är de senaste stora strukturaffärerna.

Läs också: Uppmaningen till konsulterna: Sluta ta betalt för era dåliga timmar

Bland de stora konsultbolagen har visserligen Tieto gjort ett antal förvärv av dignitet, som exempelvis Software Innovation och Emric. Men även där har det handlat mer om tydliga nischförvärv än volymförvärv. Ännu tydligare blev nischtänkandet när skogsinriktade Imano köptes i våras.

Andra exempel där kompetens köps inom ett visst område är CAG:s köp av e-hälsoinriktade Mawell Consulting, Visma Consultings förvärv av Episerverspecialisten VCWS samt Addnodes, som vanligen lever och andas nischförvärv, av detaljhandelsinriktade Stamford.

Ett tydligt exempel på ett lokalförvärv är Consid, som köpte sig in på Uppsalamarknaden med Imentum och ett exempel på både behov av lokal styrka och kompetens är Bouvets köp av Ciber.

Per Roman, vd på investmentbanken GP Bullhound, säger att trenden med mindre förvärv är tydlig just bland it-bolag.

– I tech-världen handlar det normalt om att göra tilläggsförvärv snarare än strukturaffärer. Jag skulle säga att det går mellan 20 och 40 tilläggsförvärv på varje strukturförvärv, säger han och konstaterar:

– Klimatet för industriella förvärv är bra. Det är bra tillväxt på marknaden och bra tillväxt för de stora bolagen. Samtidigt har de behov av att leta förvärv för att stärka med ny teknologi och innovation vilket gör att det är en väldigt hög aktivitet i marknaden.

Läs också: Ericssons kris en tung huvudvärk för it-konsulterna

Johan Hallberg, analytiker som bevakar den nordiska konsultmarknaden på IDC, är också övertygad om att förvärvandet kommer att fortsätta eftersom just behovet av att köpa in kompetens inom specifika områden blir allt större.

– Det gäller att köpa in kompetens så nära verksamheten som möjligt. Då kommer också erfarenheten från verksamheten på köpet, säger han.

Johan Hallberg
Johan Hallberg, IDC.

För ett bolag som exempelvis är nischat inom hälsa skulle extremfallet vara att köpa ett helt sjukhus. Några sådana exempel har vi inte sett i Sverige än, men Johan Hallberg säger att liknande situationer har varit på tapeten i andra läder. Och det visar tydligt hur viktigt det är att vara så nära verksamheten som möjligt för att kunna ta för sig.

– Konsultbolagen köper inte sjukhus än, men vi kommer att se mer och mer av det sättet att agera framöver. Ska du gå in och köpa marknad måste du kunna ta den typen av risker, säger han.

Det stora mängden nischförvärv förvånar honom som sagt inte. Det gör däremot bristen på affärer mellan två större bolag, av typen Acando/Connecta.

– Jag är förvånad över att vi inte sett fler sammanslagningar av de mellanstora bolagen. Det är inte omöjligt att vissa mellanstora bolag kommer att inse att ett och ett blir tre.

Ska man se den stora mängden mindre förvärv som ett tecken på att det är goda tider?
– Det är klart att goda tider har med saken att göra. Men det är egentligen bättre att se till att ha pengar och köpa i dåliga tider, vilket exempelvis HiQ brukar ha sett till att ha.

Som vanligt vittnar många konsultbolag om att det är svårt att hitta rätt kompetens och många är ständigt ute med rekryteringshåven. Att köpa bolag kan i sådana lägen också vara ett sätt att täcka upp när rekryteringarna uteblir.

– Ja, det är riktigt att det är så. Vi ser att kompetensbristen kommer att bestå inom it, snarare öka än minska. Samtidigt handlar det om att man vill ha lokal närvaro eller öka sin kompetensnivå inom ett visst område där kundernas behov är, säger Johan Hallberg.