Redan före sommaren aviserade regeringen att den ville sänka elskatten för datacenter till samma nivå som den svenska basindustrin har och nu finns ett skarpt lagförslag med i budgeten.

Det handlar helt enkelt om att attrahera nya etableringar. Sverige har goda förutsättningar men elskatten ligger betydligt högre än andra länder runt oss och därför vill regeringen undanröja den konkurrensnackdelen.

För även om det inte är så många anställda i datahallarna så finns förhoppningar om att det kan bli en storindustri.

De närmaste åren föväntas de stora internetbolagens behov av datacenter växa med nästan 40 procent per år och om Sverige är med på banan skulle det kunna generera 30 000 jobb och skicka in 50 miljarder kronor i den svenska ekonomin enligt en rapport från Business Sweden och Boston Consulting Group.

Läs också: Datacenter är nästa stora industri - kan bli större än flygbranschen

Om propositionen röstas igenom i riksdagen kan den nya lagen vara på plats i januari.

Men alla omfattas inte av skatterabatten om regeringens förslag klubbas. Datahallar som ligger under en effekt på 0,5 MW får inte lägre elskatt, något som skapat uppror bland de mindre svenska aktörerna.

Det handlar om runt 3 000 datacenter som hamnar under gränsen och får en högre skatt än konkurrenterna.

Detta trots att digitaliseringsminister Peter Eriksson gärna hade sett att det inte varit någon sådan gräns.

– Jag tycker det är olyckligt att förändringen inte är konkurrensneutral. Men tyvärr har jag kommit in lite sent i processen. Den har gått så långt att jag tror det är svårt att få en förändring men jag jobbar på det, sa han till CS i början av september.

Läs också: Elskatt tynger Sverige i datacenterracet

Det finns också andra undantag från den planerade skattelättnaden.
Företag som har stora datacenter för sin interna verksamhet som ligger över gränsen på 0,5 MW - exempelvis inom handelsbranschen eller bank- och finans - omfattas inte.

Om däremot datahallsverksamheten avknoppas och bedrivs i ett eget bolag så ska de ta del av skattelättnaden enligt propositionen.