När det gäller videokonferenser är vi vana att tala om företag som Cisco, Polycom och Microsoft med Skype. Till denna skara kan vi nu räkna Google som därmed utökar sin företagssatsning.

Googles produkter går under namnet Chrome Device for Meetings och är videokonferenssystem både för mindre rum och stora konferensrum. Bland hårdvaruleverantörerna märks Acer, Asus och HP.

Den svenska lanseringen sker nu och försäljningen ska ske genom återförsäljare. Mark Grady, som är chef över Android & Chrome for Work i Europa återkommer till enkelheten som Googles vapen i konkurrensen.

Läs också: Videomötet går mot en ny vår. Tekniken blir bättre, billigare och enklare att använda.

– En användare får bara en inbjudan via e-post och går sedan in i samtalet från dator eller surfplatta, säger han. Det är det handlar om för vår del: Enkelhet. Det behövs inga niosiffriga pinkoder, inga samtal in till telefonkonferensen.

Produkterna har redan lanserats på en del större marknader i Europa och enligt Mark Grady är förklaringen till att de nu gör en stor lansering i de nordiska länderna att svenska företag redan hört av sig till Frankrike och Storbritannien för att höra hur man köper de här produkterna.

chromebook for meetings
Asus Chromebook for meetings är ett komplett paket med allt du behöver för att genomföra videokonferenser med Googles nya plattform.

– Man märker att den nordiska marknaden är väldigt medveten om videokonferenssystem, de är bekväma med tekniken, och språnget att börja använda sådana här produkter är inte så stort. Det kanske är arvet efter Tandberg?

Apropå Tandberg – som köptes upp av Cisco – hur ser ni på konkurrensen från de här väldigt etablerade spelarna, eller för den delen Skype?

– Som jag ser det är marknaden inne i ett stort skifte. Tidigare var det Cisco och Tandberg med avancerade produkter, highend. Men om man kollar på den marknaden så växer den bara med enstaka procent.

– Det som händer nu är att konsumentanvändandet ökar snabbt och tar sig in på företagen. Det är där vi kommer in, vi möter det behovet, med enklare system som också är billigare.

Mark Grady pekar också på att det finns väldigt många rum på ett företag där det inte finns några system, så marknaden är långtifrån mättad.

Läs också: Svenskt bolag vill bli ett "Netflix för videokonferenser"

– Många företag har inte videokonferenssystem i dag. Tanken med våra produkter är också att de ska gå bortom mötesrummen – det pågår många informella möten och samtal på företagen.

Hur ser du på ett nytt företag som Slack som snabbt vinner mark på företagen?

– Jag skulle säga att den typen av tjänster visar varför vi är inne på marknaden. Det är många som förändrar sitt sätt att kommunicera nu. Och det är väl bra om människor har alternativ.

Vad Google gör nu är att de bygger upp en distributionskanal, som består av återförsäljare som både är Google-dedikerade som Avalon Solutions och sådana som är specialiserade på videokonferenser.

– Jag har inte de exakta siffrorna över Sverige, men i hela Europa har vi ungefär 50 återförsäljare som säljer de här produkterna. Vi siktar på att expandera den kanalen.