Det är högtryck på konsultmarknaden. I konsulleverantören Eworks stora undersökning Eworkbarometern som gjorts bland över 2000 konsultbolag i Norden (varav 75 procent är svenska) uppger 83 procent att de har fortsatt god eller ökad beläggning. Optimismen inför framtiden är stor.

Zoran Covic, vd på Ework säger att det inte varit sådant tryck på konsulttjänster sedan innan finanskrisen 2009.

– Det beror dels på att den svenska industrin är så stark nu, framför allt exportindustrin, och dels på att så många arbetar med att ta fram digitaliseringsplattformar. Det gör att många projekt kickar igång.

Läs också: Störst på konsultmarknaden i Sverige – men konkurrenterna närmar sig med stormsteg

Enligt undersökningen har 45 procent av bolagen lyckats höja sina priser under det senaste året. Det innebär å andra sidan att 55 procent inte gjort det – trots brinnande högkonjunktur. Är inte det en svag siffra?

– Det är klart att den generella prispressen inte försvinner, säger Zoran Covic. Men att nästan hälften ändå höjt priserna beror på att de har kompetenser som företagen behöver. Det handlar om utbud och efterfrågan.

Vad är det för kompetenser?
– Det är svårt att hitta java-utvecklare i Mälardalsområdet, till exempel. Personer som har erfarenhet av att arbeta med vertikaler, som bank och detaljhandel.

Johan Hallberg, analytiker på IDC, trodde att fler bolag skulle ha fått upp priserna, i rådande marknadsläge.

– Jag skulle säga att det är förvånande att 55 procent inte lyckats få upp priserna trots så stort tryck på marknaden. Det innebär att de antingen inte har rätt kompetens eller att de inte lyckas förklara sin kompetens för kunderna.

Läs också: Efter år av snack – nu börjar internet of things bli business för konsultbolagen

Men även om hälften av företagen inte höjt sina priser så går genomsnittspriset upp. Nu ligger det nordiska snittet på 921 kronor per timme (I Sverige 900 kronor) mot 887 kronor i våras då den förra rapporten gjordes. Det är betydligt högre snittökning än de undersökningar som gjorts av IDC från den svenska marknaden, säger Johan Hallberg.

– Vi märker tydligt att leverantörerna uppger större prisökningar än vad kunderna gör. Men annars ökar priserna generellt nu, enligt våra mätningar ligger den årliga ökningen mellan 1,7-1,9 procent.