Felet bakom det omfattande haveriet låg inte i själva journalsystemet, Cambio, utan berodde i stället på en säkerhetsuppdatering från Microsoft visar incidentrapporten som kom i dag.

Uppdateringen triggade i gång en kedja av händelser som i slutänden innebar att namnuppslagningen fördröjdes 4,5 sekunder när en användare försökte logga in, det ledde i sin tur till fördröjningar och minskade kapaciteten att hantera flera inlogg drastiskt. Och när inloggningen tog för lång tid avbröts den.

Konsekvensen blev att användarna inte kunde skriva in något i journalerna. Däremot kunde de öppna dem för läsning via läskopior. För att kunna arbeta fick personalen helt enkelt använda sig av papper och penna. Först nu en månad senare har man hunnit ikapp och fört in pappersanteckningarna i journalerna.

– Ja, det har precis blivit klart, säger Johan Lindqvist, tillförordnad it-direktör i Landstinget i Uppsala län.

Läs också: Stora problem för vården i Uppsala efter kraschat journalsystem

Han konstaterar att det tog tid innan felet lokaliserades eftersom det berodde på en stor mängd faktorer som kombinerades.

– Men arbetet med det här har gett oss många nya impulser och nya utropstecken.

I incidentrapporten finns också en lista över de lärdomar som gjorts och vilka åtgärder som behöver göras på längre sikt. En sådan sak är att bättre analysera effekterna av exempelvis Windows säkerhetsuppdateringar innan de körs ut. En annan att utöka tillgängligheten till testmiljöer.

Samtidigt poängterar Johan Lindqvist att han tycker det gick förvånansvärt bra.

– Jag tycker att reservrutinerna fungerade otroligt bra. Både när det gäller ledningsgruppen och beredskapsorganisationen.

Haveriet är det största sedan Uppsala gick över till journalsystemet Cambio 2004.

– Ja, senast vi hade ett var 2010, 2011 någon gång. Då hade vi ett som pågick över ett dygn, säger han.

Vid sidan av den incidentrapport som nu kommit och som reder ut de tekniska orsakerna till problemen ska det också komma en större rapport kring konsekvenserna av haveriet. Den ska vara klar till landstingsstyrelsens möte i februari nästa år.

Läs också: Andra totalkollapsen på ett år för Hudiksvalls it-system

I dag var också Stockholms läns landsting klart med sin rapport kring förra lördagens it-haveri som drabbade Stockholms akutsjukhus och ambulanssjukvården.

Där rörde det sig om ett hårdvarufel. En serverkrasch där larmrutinerna inte fungerade.

– Nu har vi åtgärdat hårdvarufelet och larmrutinen i den specifika lösningen, säger Annika Steffner, direktör för SLL IT.