Nästa år införs avgiftsfri roaming inom den Europeiska unionen. Medborgare på tillfälligt besök i annat EU-land ska därmed inte riskera höga mobilräkningar på grund av dyr datatrafik. Enligt det senaste förslaget från EU-kommissionen ska roaming ske utan begränsningar, så när som på att operatörerna får beivra det som räknas som missbruk.

Men EU-kommissionens plan sågas av de svenska teleoperatörerna, som nu gått samman och i ett brev sätter press på regeringen och digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP, att agera i frågan. Brevet till Peter Eriksson är undertecknat av vd:arna för Telia, Telenor, Tele2, Tre och TDC och har även skickats till ministerns kollegor i de nordiska och baltiska länderna.

Läs också: EU kovänder om roaming – surf på resan utan extra avgifter

Turerna kring hur EU-kommissionens slutgiltiga förslag skulle komma att se ut har präglats av tvära kast. Först sattes en begränsning till 90 dagar, vilket gjorde att de med fler resdagar skulle fått fortsätta betala de högre avgifterna när potten var slut. Med undantag för de personer som jobbpendlar. Operatörerna fick också lov att sätta ett tak på hur mycket kunderna fick ringa eller surfa för. Ett tak som inte fick vara för snålt.

Men förslaget drogs tillbaka bara tre dagar senare. Den 21 september kom det förslag som nu ligger på bordet. Denna gång utan några begräsningar. Operatörerna ska genom att söka efter misstänkta beteenden kunna förhindra missbruk. Kan kunden inte ge en godtagbar förklaring står det operatören fritt att påföra en extra avgift. Ett beslut som kunden kan överklaga. Inte heller det är något operatörerna tror på.

– Vi tror överhuvudtaget inte på att övervaka på det sättet, det är inte kundvänligt. Vi kan inte lägga oss i om någon åker på semester eller om någon pendlar, säger Thomas Moe, ansvarig för roaming på Telia Company.

– Vi tycker att EU-kommissionen har missat flera saker, främst har de gjort frågan allt för komplex, bland annat genom att införa en rad medel för teknisk övervakning. Hur man har kunnat göra en rätt enkel fråga så komplicerad är förvånande. Men framför allt har de valt att hantera kundpris och grossistpris separat. Om en operatör ska köpa in sig på ett annat nät blir det priset, enligt förslaget, högre än det nationella som faktureras kunden. Man kan inte sälja med förlust, säger Thomas Moe.

I sitt tal till unionen i förra veckan sa kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, att resenärer som reser runt i Europa med sin telefon ska känna sig som hemma oavsett vilket medlemsland de befinner sig i. Tanken med förslaget är att användarnas intressen ska tas till vara, att de ska vara fria att surfa runt bäst de vill. Samtidigt som onormal användning och missbruk ska förhindras. Men enligt operatörerna misslyckas kommissionen att få till detta, både med liggande och tidigare förslag.

– EU tog ursprungligen fram ett förslag som skulle reflektera normalt resande, därefter har det kommit flera olika varianter på förslag. Men det flesta i EU har omkring 30 dagars semester och vi kan räkna ut antalet resdagar i snitt en invånare har, vi tycker att man ska använda sig av ett snittmönster. Genom att kommunicera samma sak till alla kunder blir det lättare för alla, oavsett var man bor i EU, säger Thomas Moe.

Genom att inte begränsa tiden för den avgiftsfria roamingen ignorerar kommissionen mandatet att definiera vad som är rättvis användning, skriver operatörerna i sitt brev. Operatörerna tycker också att kommissionen borde tagit fram tydligare riktlinjer, både tekniska och juridiska för att förhindra företag från att missbruka den fria roamingen och sälja abonnemang där det är lägst pris.

Läs också: EU:s nya regler påverkar alla företag – det här är vad du måste veta

Men hur ser kostnaderna ut för operatörerna egentligen? Varför skulle det vara dyrare att surfa på tunnelbanan i Barcelona jämfört med på bussen i Västerås?

– Problemet är att vi måste köpa nätkapacitet. I Norden och i de baltiska länderna har vi en annan mognad och lägre pris än på kontinten. Och när vi upphandlar kapacitet hamnar vi i den märkliga sitsen att vi får betala mer än vad kunden betalar för sitt abonnemang, säger Thomas Moe.

Enligt Thomas Moe är det stora skillnader mellan de olika nätverken i Europa, både utbyggnaden och standarden. Därför är det extra viktigt, säger han, att pris mot kund och pris mot grossist diskuteras samtidigt. Om ramarna som nu föreslås blir verklighet säger operatörerna att det kan få negativa konsekvenser för kunderna, som förändrade villkor för de lokala abonnemangen och färre investeringar i nya och gamla nätverk.

Näringdepartementet lämnar en skriftlig kommentar till Computer Sweden och ger där operatörerna delvis rätt.

”Regeringen välkomnar att tilläggsavgifter för roamingtjänster i slutkundsledet avskaffas. Det är viktigt att konsumenter ska känna sig trygga med att använda sin mobiltelefon när de reser inom EU, utan att vara oroliga för att de ska få en jätteräkning när de kommer hem. Det är viktigt inte bara för den enskilde konsumenten utan för digitaliseringen och förverkligandet av EU:s digitala inre marknad.

Det är dock viktigt att avskaffandet av tilläggsavgifter genomförs på ett hållbart sätt som inte skadar konkurrensen. Regeringen anser att det bästa sättet att åstadkomma det är genom låga grossistavgifter eftersom det annars finns risk för att svenska operatörer tvingas kompensera höga grossistavgifter med höjda slutkundspriser på andra tjänster på hemmamarknaden, det vill säga på andra tjänster än roaming."