På konsultföretaget Berge, med huvudkontor i Göteborg, tar man sig an de mest skiftande uppdrag, ofta med it som en komponent. Det främsta försäljningsargumentet är att bidra med kreativitet och nytänkande lösningar. Av företagets 160 anställda är 130 konsulter.

– Ett exempel på ett projekt är att vi nyligen hjälpte ett österrikiskt familjeföretag med att ta fram en ny typ av batteri. För en kostnad som uppgår till en bråkdel av företagets försäljning har vi ökat den uppskattade försäljningen med minst 150 procent, berättar vd:n Carl Berge, som företaget är namngivet efter.

Läs också: Bra arbetskamrater viktigare än bra chef för unga it-proffs

Man kan nog utgå ifrån att inte varje projekt Berge är inblandat i blir en sådan succé. Men en intressant aspekt är hur man lyckas rekrytera kreativa, nytänkande medarbetare som kan genomföra den typen av projekt.

Hur gör man det?

– Vi vill ha de udda fåglarna. Om en person har brister så är det upp till omgivningen att stärka de områdena, säger Carl Berge.

Han lägger stor vikt vid hur kandidaterna är som personer, eller för att uttrycka det enkelt:

– Människor som inte är schyssta kommer inte in på Berge. Man ska vara snäll. Vi letar inte efter de häftigaste individerna, men de ska vara extremt duktiga.

När Berge rekryterar elever från skolor pratar man till exempel med kandidaternas klasskamrater om hur de är som personer. Det är förstås inte alltid så lätt att veta hur ärliga omdömena som ges är, men Carl Berge tycker ändå att man ofta får en bra känsla för det.

Så långt den allmänna inställningen till rekrytering. Finns det några regler för hur rekrytering på Berge ska gå till?

Ja, det finns det förstås. Carl Berge nämner de följande:

Det är aldrig bara en individ som anställer någon, utan alltid en grupp på tre fyra personer.

I princip har varje medlem i en rekryteringsgrupp vetorätt. Men i de allra flesta fall lyckas man resonera sig fram till en gemensam ståndpunkt.

Antalet intervjuer med en kandidat är ganska få, typiskt tre fyra stycken.

Läs också: Ny på jobbet? Så gör du ett gott intryck

Berge ger i regel snabba svar till kandidater. Målet är att tacka nej på ett artigt sätt till 80 procent av kandidaterna inom 24 timmar.

Att finnas där kompetens och kunder finns, både i Sverige och utomlands. Ett exempel är att man etablerade sig i Lund när Sony varslade personal där.

Hur ser ett projekt ut som en ny konsult på Berge kan förvänta sig att få börja jobba med? Finns det något idealprojekt?

– Vi letar efter kunder som ska genomföra förändringar. Det ska vara väldigt jobbigt eller handla om att en stor acceleration ska genomföras av en verksamhet. Det är det vi närs av, säger Carl Berge.