Över hälften av it-beslutsfattarna tror inte att deras företag digitaliserar i den takt som företagsledningen önskar, visar en ny internationell undersökning som vi har utfört bland 700 it-beslutsfattare i fem länder – bland annat Sverige. Samtidigt pekar rapporter under det senaste året på att svenskt näringsliv tappar position gentemot andra länder i den digitala utvecklingen.

Därför är det hög tid att svenska företagsledningar ännu tydligare väljer väg i digitaliseringen och skapar utrymme för it att bli den kraft som den måste vara för att de ska klara omställningen till en digitalt driven värld och en ökande global konkurrenssituation.

Det är nästan omöjligt att tänka sig en bransch som inte har eller håller på att omvälvas genom ny teknologi. Företag inom alla områden har börjat röra sig mot ett “digitalt först-perspektiv” som kraftigt förändrar hur tillväxt skapas och hur de möter sina kunder. Till och med verksamheter inom de allra mest traditionella branscherna, som till exempel bankväsendet, ändrar marknadsstrategier för att försöka undvika att rundas av nya och snabbfotade företag – som arbetar direkt från en digital grund utan gamla affärsmodeller och gamla it-system bagaget.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

It och teknologi är den bakomliggande kraft som ska skapa konkurrensförmåga, möjliggöra tillväxt och spela en avgörande roll för affärsmodellernas framtida utveckling. Samtidigt måste dagens it-system klara av att driva företagens nuvarande verksamhet. Med så mycket på sina axlar börjar it att bli en alltmer svårhanterad och komplex resurs i företagens händer.

I vår undersökning säger 39 procent av de svenska it-beslutsfattarna att ett av deras största hinder i den digitala transformationen är bristen på en solid it-infrastruktur att basera digitaliseringen på. 38 procent säger att upprätthålla tillgängligheten i de befintliga systemen är en utmaning samtidigt som de ska fokusera på företagets digitala utvecklingsarbete.

De här problemen drar ner tempot i den digitala transformationen. Många företag använder fortfarande sin it-avdelning primärt till att hantera och upprätthålla den dagliga it-driften – i stort som smått – istället för att fokusera it-resurserna till att utveckla tjänster som möter nya kundbehov och som utvecklar morgondagens affärer och marknad. Därför är det inte så underligt att nästan en tredjedel av de svenska it-beslutsfattarna – störst andel av alla länder i undersökningen – anser att det finns en brist på förståelse från ledningen när det gäller budgeteringen kring företagets digitalisering.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


Företagsledningarna i svenska företag måste därför lyfta blicken från sina nuvarande intäktsflöden och processer och skapa rätt förutsättningar för sin organisation att driva den digitala transformationen på ett effektivt och genomgripande sätt. På en global marknad där ny teknologi och digitaliseringen fullständigt omvandlar spelplanen kan det vara skillnaden mellan att kunna möta konkurrenterna eller att får se sig omsprungen av både gamla och nya aktörer.

Läs också: Så påverkar digitaliseringen företagens it-styrning

Nyckelstrategierna i digitaliseringsarbetet bör vara att:

  • Hitta rätt kompetenser som driver den digitala kulturen framåt. Här är det minst lika viktigt med affärsförståelse som teknisk förmåga.
  • Kommunicera tydligt var affärsprioriteringarna finns och skapa rätt förväntningar på digitaliseringstakten både bland anställda och ledning.
  • Säkra att alla affärsområden står för sin del av kostnaden i transformationen genom att tydliggöra fördelarna och utkomsten av digitaliseringsarbetet.
  • Samla en gränsöverskridande organisation i digitaliseringen och ta in leverantörer utifrån som kan avlasta i den dagliga driften för att fokusera IT till kärnaffären och tjänsteutvecklingen.

Att Sveriges företag lyckas med sin digitala transformation är inte bara ett måste för företagen själva, det är avgörande för Sveriges framtida innovationskraft och jobbtillväxt.

Håkan Björklund, vd Sungard Availability Services i Sverige

Undersökningen är utförd i maj/juni 2016 bland företag med 500 eller fler anställda i USA, England och Frankrike samt i företag med fler än 250 anställda i Irland och Sverige.