Upphandlingarna där de så kallade enkronaskonsulterna går vinnande ur affären är långtifrån över. Det senaste exemplet är Arbetsförmedlingens konsultupphandling värd 200 miljoner kronor.

Det handlar alltså om anbud med onormalt låga priser i vissa kategorier av konsulter, något som gör att snittpriset i anbudet blir tillräckligt lågt för att konsultbolaget ska få ett avtal på pris.

Bland konsultleverantörerna fanns inför upphandlingen en rädsla för fulbudande av detta slag. Med facit i hand fanns det fog för den.

Läs också: Ilska mot Arbetsförmedlingen – jätteupphandling dras i långbänk

När Computer Sweden går igenom anbuden visar det sig att flera leverantörer inte bara lämnat enkronasanbud – utan också tilldelats ramavtal.

Inom område "användbarhet" erbjuder Oden konsulter för fyra och fem kronor per timme.

Inom "konfigurationsansvarig" vann Chas Visual Management avtal efter att ha erbjudit konsulter för 11 respektive 15 kronor. De vann ytterligare områden med låga bud: testledare, metodstöd och verktygsstöd.

Konsultbolag1 och Donald Davies & Partner bjöd en krona respektive noll (!) kronor inom "kravanalytiker".

Consid och Donald Davies & Partner erbjuder konsulter inom projektledning för en krona respektive noll.

Även Input och Viati fick utdelning på sina enkronasbud.

Frontit var en av upphandlingens vinnare och tog hem inte mindre än fyra skalper. De kom med enkronasbud inom testledare, projektledning, systemutveckling och teamledare.

– Alla såg att det var upplagt för att bli en sådan upphandling. Då gör vi ett affärsmässigt beslut givet de affärsregler som sätts upp, säger Peter Dahlén, försäljningschef på Frontit.

– Vi har jobbat med Arbetsförmedlingen så länge jag har varit här och vi vet ganska väl vilka nivåer de brukar fråga efter. Då gäller det att matcha vad de kommer att vilja ha och vad vi kommer vi kunna leverera på bästa sätt.

Läs också: Så undviker du enkronaskonsulter 

Han konstaterar att det knappast är något önskescenario med att bolagen ska underträffa varandra i erbjudna timpriser.

– Det är så klart ingen som tycker om att det blir så här. Det är enkelt att komma till rätta med genom att ha låsta prismatriser där det inte får vara för stor spridning mellan prisnivåerna, men nu blev spelreglerna som de blev.

Är ni beredda att leverera för en krona per timme i så fall? 
– Istället för att låtsas och, som en del har gjort, lägga sig på 200 kronor kan vi lika gärna säga en krona. Det är som sagt en bedömd affärsrisk och får vi en affär får vi leverera till det priset.

Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse sa i augusti till Computer Sweden att det ”inte vore önskvärt” med nya exempel på enkronasbud i den här upphandlingen. Nu säger han att det är svårt att komma runt dem - eftersom alternativen inte är bra.

martin kruse
Foto: Lina SiksjöMartin Kruse.

– Det kan säkert låta lätt utifrån att få bort enkronasbuden, och vi är naturligtvis medvetna om den diskussion som varit om taktisk prissättning, men jag vill varna för de enkla lösningarna. Det är klart att man kan tänka sig att utgå från en modell med lägsta tillåtna pris eller någon annan lösning – men då uppstår frågan var den ska ligga. Samtidigt avsäger vi oss en del av konkurrensen och ger en hint om var vi vill ha anbuden, och det är inte heller bra.

Martin Kruse fortsätter:

– Vi har så långt vi har kunnat fokuserat på kvalitet i den här upphandlingen, men har ändå behövt ett sätt att urskilja vid lika kvalitet. Men jag tycker att nivån på anbuden generellt varit bra och vi är nöjda med den avtalsbild som tilldelningen ger.