Vi har i 25 år, utanför arbetstid, haft tillgång till nästan oändliga mängder av information via internet. Men det är först nu informationsflödena demokratiseras också på arbetsplatserna. Är vi som ledare och kommunikatörer beredda på utvecklingen?

Den tekniska utvecklingen i Norge drivs, i större utsträckning än i Sverige, av användare. I Sverige har teknikutvecklingen drivits av innovationer. Sverige har sedan 90-talet fokuserat på innovation, nischprodukter, företagande och att utveckla digitala infrastrukturer och tjänster. Det har skapat företag som Klarna, Spotify, Skype, Mojang, King, Storytel och andra. Digitalisering i Norge har drivits av att norrmännen älskar teknik och är bra på att använda det nya. Det har gjort att Norge idag har kommit långt i den digitala kommunikationsrevolutionen.

Norska företag som DNB, Telenor och Evry är bland de första i världen att använda Facebook at work. Tillsammans med företag i Indien, Australien, England och USA är norska företag bland de mest angelägna om att använda detta verktyg.

Läs också: Nu är det officiellt: Då släpps Facebooks intranätdödare At Work

Medarbetare i kunskapsföretag i Sverige och Norge har det gemensamt att de ligger högt i kompetens, samverkan och förtroende. Det ger oss unika möjligheter att använda nya digitala verktyg och kombinera och vidareutveckla det vi redan är starka på; kunskap och interaktion.

Fortfarande styrs intern kommunikation på stora företag med tusentals medarbetare genom officiella kanaler. Information går från högsta ledningen och informationsavdelningen ner till de anställda. När vi idag står inför en nästan oändlig ström av information i privatlivet, verkar plötsligt denna informationshantering på jobbet gammaldags. Digitala verktyg håller på att revolutionera informationsflödet i stora organisationer. Varför ska intern information i stora företag med tusentals anställda reduceras till ett litet antal frågor på ett intranät?

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Dagens medarbetare förväntar sig att informationsflödet på arbetsplatsen mer liknar vad vi har utanför jobbet. För att informationsflöden ska vara trovärdiga idag krävs en blandning av viktig information från ledningen och informationsutbyte mellan anställda. Detta öppnar nya sätt att tänka på företagskultur, innovation och organisationsförändring. En stor del av orsaken till framgångarna med Facebook at work är att plattformen är bekant för de flesta. Det innebär att tröskeln blir låg för att börja använda Facebook at work.

Läs också: Därför satsar Evry på Facebook at Work för 6000 anställda

De företag som lyckas anpassa ledning och kommunikation till den digitala verkligheten kommer att få mer engagerade medarbetare som i högre grad involverar sig i företagets strategiska inriktning. Delaktigheten ökar när du får både företagsinformation och nyheter från kollegor som befinner sig längre bort. Det kan vara berättelser om framgångar och nederlag under en hektisk arbetsdag eller möjligheten att hitta kollegor med gemensamma intressen. När sådana berättelser och erfarenheter delas skapar det sammanhållning och delaktighet i företaget.

Frågan svenska chefer och ledare nu måste ställa sig är; varför tar det så lång tid?

Janne Log, vice vd med ansvar för kommunikation, PR och varumärke, Evry