EU:s nya dataskyddslag, GDPR, skapar osäkerhet ute i företagen. Bara 9 procent känner att de kommer att vara redo när förordningen börjar gälla, och hela 97 procent av företagen saknar också en plan.

Det visar en undersökning som Dell genomfört bland drygt 800 it- och affärsansvariga, varav drygt 100 från Sverige, med ansvar för dataskydd på företag med europeiska kunder.

Trots att det är så få som tre procent av de europeiska företagen som alltså har en plan så ser det ännu sämre ut för svensk del. Inga svenska företag har en plan för den nya dataskyddslagen och bara 24 procent har påbörjat arbetet med en plan.

Läs också:  Nu ska it-jättarna ner i guldgruvan som EU:s nya dataskydd öppnar

33 procent av de svenska företagen säger att de är förberedda medan 39 procent inte är det. 28 procent vet inte om de är förberedda eller inte.

Också där ligger vi sämre till än andra europeiska länder där 40 procent av företagen totalt uppger att de är förberedda.

Däremot är något färre svenska företag oroade av den nya lagen – 14 procent – än i Europa i stort, där bara nio procent av företagen uppger att de inte känner sig oroade

Lagen träder i kraft den 25 maj 2018.