Vi har tidigare skrivit om att desperation efter att hitta rätt kompetens kan vara en viktig drivkraft till att bolag gör nischade förvärv. Och det är tydligt att några områden är hetare än andra i den dragkamp som just nu pågår där bolagen slåss med näbbar och klor om den kompetens som finns på marknaden.

Den kartläggning som Computer Sweden har gjort bland konsultbolagen visar att bilden är ganska samstämmig. Och hetast av de hetaste är utvecklare av olika slag.

Här är tio heta jaktområden:

Javautvecklare

Javajakten pågår lika oförtrutet som tidigare. Törsten efter duktiga utvecklare på den så viktiga plattformen verkar vara lika stor hos alla konsultbolag.

– Vi söker framför allt seniora utvecklare som är duktiga på enterpriseintegration. Det är ofta kunder med mycket transaktionsintensiva system som har valt en Javaplattform, och vi vill ligga nära våra kunder och rekrytera utifrån deras behov, säger Ulrika Skantze, ansvarig för rekrytering och talanger på Cybercom.

Läs också: Nu blir jobben fler och det kan vi tacka it-branschen för

Dotnetutvecklare

Precis som med Java är duktiga Dotnetutvecklare något som den absoluta majoriteten av konsultbolagen verkar jaga. Och även här är huggsexan tydlig.

– Förutom Java är Dotnet det som är mest efterfrågat hos våra kunder. De som är duktiga på det har otroligt många alternativ att välja på, säger Sanna Carlström, rekryteringsspecialist på Tieto och kommenterar den kamp som pågår om utvecklarnas gunst.

– Vi måste hela tiden ha de coolaste och mest intressanta uppdragen där man som utvecklare kan ligga i framkant.

Utvecklare inom C++

Utvecklare inom C++ är ett ganska nischat område, men behovet är skriande. Framför allt behövs det hos de kunder som har stora forskningsavdelningar.

– Det har varit mycket fokus på Java och Dotnet på it-utbildningarna så det kanske har uppstått lite brist på C++-utvecklare, säger Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting, som upplever ett stort sug, inte minst inom områden som internet of things och 5g.

– Framför allt när det gäller företag med stora enheter för forskning och utveckling. Där drivs mycket av C++ och embedded och där är det de forskningstunga bolagen som driver på.

Frontend-utvecklare

Den delen av verksamheten som möter slutkunden blir allt viktigare. Även här är Java hett, med den senaste tekniken inom Javascript som en önskvärd tillgång hos den eftertraktade utvecklaren.

Hanadi Obied
Hanadi Obied.

– I dag är det viktigt med frontend med tanke på all digitalisering och IoT som alla går mot. Allt ska vara synligt, tillgängligt och användbart. Det gäller user experience och art director. Vi har även storytellers – en roll som inte fanns i IT-branschen tidigare som jobbar tillsammans med frontendare och ux:are, säger Hanadi Obied, rekryteringsansvarig på HiQ.

Teknisk projektledare

Att hitta någon som vill axla rollen som projektledare kanske inte är det svåraste. Att däremot hitta erfarna tekniska projektledare blir både viktigare och svårare.

– Här söker vi framför allt efter kombinationen där man har jobbat med utvecklingsprojekt. Det är framför allt den inriktningen vi är ute efter, säger Beatrice Silow på Sigma.

Mobilapputvecklare

Apputvecklare är fortfarande hett eftertraktade på många konsultbolag, och det gäller såväl på Android- som på IOS-sidan.

– It är överallt nu för tiden. Vi använder mobilen nu mer än någonsin. Företag inser mer och mer värdet av att ha fungerande it-system samt kompetent personal på plats, säger Hanadi Obied på HiQ.

Testledare

Här verkar jakten egentligen gälla för hela testavdelningen, men rutinerade testledare är det absolut hetaste villebrådet.

– Framför allt testdriven utveckling är det vi har stort behov av. Det har ändrats lite hur man jobbar med test. Numera är testdelen med tidigare i processen och inte bara i slutet och det är så klart viktigt för att verifiera att programmerarnas jobb blir som vi har tänkt oss, och att vi försäkrar oss om att det som kunden är ute efter också är det som faktiskt levereras, säger Beatrice Silow på Sigma.

Läs också: Tre saker du måste ha koll på när du köper in konsulter

It-arkitekter

I en värld där ordet digitalisering duggar tätt är det så klart extra viktigt med duktiga arkitekter, och här finns det gott om hål att fylla ute på konsultbolagen.

– Vi söker arkitekter av alla de slag. Från businessarkitekter som rådger högsta ledningen hos våra kunder till lösningsarkitekter och mjukvaruarkitekter som hjälper till att konkret genomdriva förändringarna. Arkitekterna står för en enormt viktig kompetens när det gäller att rita upp de framtida landskapen för våra kunder, säger Sanna Carlström  på Tieto.

Säkerhetskonsulter 

Ett område som alltid varit hett eftertraktat, och som bara blir hetare ju fler nya utmaningar som kommer i form av nya hot, men även utifrån nya regelverk som exempelvis EU:s nya dataskyddsförordning.

– Detta kräver en annan typ av konsult som klarar kombon mellan att vara specialist och generalist. Konsulter finns som är intresserade av oss men tyvärr är det bostadssituationen i Stockholm som sätter käppar i hjulet och duktig kompetens har helt enkelt inte råd att flytta hit, säger Ulrika Skantze på Cybercom.

Branschexpertis

Något som har blivit allt viktigare för konsultbolagen är att plocka in kompetens från en specifik bransch. Kunnande har så klart alltid varit intressant, men det har fått ännu större betydelse när i princip alla kunder brottas med samma digitaliseringsiver.  

Behovet av branschkunnande är framför allt stort hos de stora konsultjättarna. På CGI jagar man specifikt inom exempelvis finansiella tjänster, tillverkning och handel samt offentlig sektor. Och rivalen Tieto har ett liknande branschfokus.

– Vi jobbar extremt fokuserat mot olika branscher och söker efter folk med gedigen branschkompetens inom exempelvis bank och försäkring, telekom eller retail. Det är väldigt viktigt för oss att vara duktiga på kundens bransch, säger Sanna Carlström på Tieto.