Svenska myndigheters e-tjänster är fortfarande bland de bästa i EU och ligger generellt över snittet. Men samtidigt minskar avståndet och inte minst börjar vi tappa mark jämfört med våra nordiska grannländer.

Det visar en rapport som tagits fram av Capgemini, Sogeti, IDC och Politecnico di Milano för EU-kommissionens räkning.
 
 
I rapporten har man bland annat tittat på olika livshändelser och utgått från de tjänster som fiinns kopplade till det.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

När det handlar om exempelvis tjänster riktade mot startups som ska dra igång sitt företag och tjänster för personer som ska börja studera ligger Sverige riktigt högt rankade och når 91 respektive 95 på den 100-gradiga skalan där allt över 75 rankas som bra.

Men det finns också en akilleshäl och det gäller tjänsterna för att stötta oss när vi förlorar jobbet och behöver söka nytt. Användarvänligheten i de tjänsterna ligger rentav under EU-snittet. När det gäller transparens ligger vi över EU-snittet men når inte upp till nivån för bra.