Tillväxtmålen hos konsultbolagen är höga just nu, inte minst när det gäller den personella delen. Sigma IT Consulting har sagt att man ska skapa 1 000 nya tjänster under tre år, Cybercom har under året målet att ta in 366 personer, det vill säga en om dagen. Och så låter det på flera håll i branschen.

– Vi har hittills anställt 280 personer i år enbart i Sverige och har flera på ingång, säger Sanna Carlström, rekryteringsspecialist på Tieto.

Det är tydligt att rekryteringsmönstren förändras och att alla bolag har valt sin egen strategi. Tieto är ett av många bolag som har valt att satsa på att bygga upp en egen rekryteringsavdelning.

Läs också: Konsultbolagen skriker efter folk – här är kompetenserna som är hetast

– Vi är i dagsläget fyra stycken och framöver kommer vi nog att bli ännu fler. Vi har byggt upp den här avdelningen sedan ungefär två år tillbaka. Rekryteringsmarknaden ser inte ut som den gjorde tidigare. Man måste vara proaktiv och vara ute och försöka hitta kandidater.

En av de stora förändringarna är att den kompetens som finns tillgänglig idag har ännu flera aktörer som tävlar om deras gunst.

Sanna Carlström
Sanna Carlström, rekryteringsspecialist på Tieto.

– Det är inte bara de vanliga konkurrenterna . Även kunderna söker de här kompetenserna idag och behöver ta in personer som är duktiga på it för att lyckas, säger Sanna Carlström.

Även Sigma IT Consulting, som nyligen gick ut med sin målsättning att skapa 1 000 nya tjänster på tre år, har en mer målmedveten och inte minst mer aktiv rekryteringsverksamhet idag.

– Det är en helt annan process idag med betydligt mer uppsökande verksamhet. Där ser vi en superstark trend sedan två år tillbaka. Vi har flera personer som jobbar med det här och tampas om de personer som finns, säger Beatrice Silow, som är bolagets kommunikations- och kulturchef.

Det är dock tydligt att alla bolag inte har samma strategi. På CGI, som har lokalkontor runt om i landet, har man valt en mer decentraliserad variant.

– Vi har ett centralt rekryteringsteam, men det är en funktion som primärt ska fungera som support för de olika cheferna. Uppdraget att rekrytera in ny personal ligger på varje affärsområdeschef eller lokal ortschef, säger Alexandra Kärnlund, kommunikationsansvarig på CGI Sverige.

På Cybercom har man också byggt upp en egen rekryteringsstrategi. Ulrika Skantze, ansvarig för rekrytering och talanger, säger att man har en bit kvar på årets mål med en rekrytering om dagen. I dagsläget har man fått in cirka 300 nya namn under året.

Läs också: Tre saker du måste ha koll på när du köper in konsulter

– Vi har satt in mer resurser för att jobba enhetligt med rekrytering. Framför allt strävar vi efter att jobba utifrån kundens behov, säger hon om bolagets strategi, där man gärna jagar på egen hand i riktade nätverk efter vissa uppställda kriterier.

– Det är inte bara kompetenser vi tittar på, utan vi vill ha in folk som passar in i vår kultur av innovation för att kunna vara "makers of tomorrow". Där är våra egna anställda är en viktig resurs i rekryteringsarbetet.

En annan uttalad målsättning är också viktig för Cybercom, men det är också en som ofta kräver lite extra ansträngning.

– Vår strävan är att alltid ha 30 procent kvinnor. Där jobbar vi målmedvetet, men det kan vara svårt eftersom det är så pass få kvinnor som går it-utbildningarna, säger Ulrika Skantze.