Den kanske mest brännande frågan för it-organisationer i dag, i synnerhet för utvecklarorganisationer, är rekrytering och kompetensförsörjning i största allmänhet. Vilka är rotorsakerna till de problemen och kan man nå resultat genom att försöka adressera dem?

Här är fyra strategier som bidrar till att lösa problem med kompetensförsörjning.

1. Ge nyanställda en bra start
Anta att ditt företag har lyckats anställa en kull lovande, nyutexaminerade utvecklare. Framgången är säkrad, eller? Nej, knappast. Nu gäller det att de får en bra start på sina anställningar. Här finns ett potentiellt problem i att de kanske inte vet hur de ska bete sig på ett arbete och om ingen talar om det för dem så är det inte säkert att alla hittar rätt, i alla fall inte snabbt.

Läs också: Konsultbolagen skriker efter folk – här är kompetenserna som är hetast

Ett exempel gäller de många nyutexaminerade som inleder sina yrkesbanor på konsultföretag. Hur ska en nyutexaminerad veta hur man ska bete sig som konsult? Är det läge att läsa en kurs i konsultkunskap sista året på universitetet?

Robert Feldt
Robert Feldt.

– Det behövs absolut konsultkunskap, men jag är tveksam till en egen kurs i ämnet. Det kan vävas in i andra kurser och man kan ha gästföreläsare från företag och organisationer. Ett sätt är att göra exjobb i nära samarbete med företag, det finns exempel på hur man kan lyckas med det med små medel, säger Robert Feldt, professor på Blekinge tekniska högskola.

Helene Hammarberg som är talangchef på konsultföretaget Hiq i Stockholm tycker också att det behövs mer kunskap om hur det är att vara konsult:

– En konsultkurs låter som en jättebra idé. Man kan ha gästföreläsningar, men ett problem med sådana kan vara att de bara når dem som är intresserade. Vi har en konsultskola för nyanställda och pratar till exempel om vikten av att göra kunden till hjälte, säger Helene Hammarberg.

Det finns fler exempel på konsultföretag som tar tag i det här själva. Utvecklaren Olga Stern som är tjänstledig från Valtech berättar om ett tioveckors talangprogram för nyanställda, som därefter får delta i riktiga projekt.

– Det finns en del mjuka frågor att ta upp. Ett exempel är att en nyanställd kanske tycker att det känns jobbigt att skriva upp alla timmar han eller hon jobbar hos en kund, om det blir många timmar. Man förväntas tänka på ett visst sätt som konsult, säger Olga Stern.

Exemplen ovan är från konsultsektorn, men det går med all säkerhet att hitta viktiga saker som är svåra att greppa för nyanställda även på andra typer av företag. Det är en bra idé att berätta om sådana tidigt, för att ge nya anställda en bra start. Det gör att arbetsgivaren snabbare kan ta del av deras kompetens.

2. Se till att nyanställda får ett bra första år
Om en nyanställd kommit i gång på ett bra sätt och börjat prestera snabbt så blir nästa utmaning att bidra på lång sikt. Arbetsgivaren kan naturligtvis underlätta på olika sätt, men en faktor som kanske är svår att adressera är att anställa personer som har förutsättning att hålla en hög nivå under lång tid.

Det finns en fara att man i rekryteringsprocessen prioriterar personer som är bra i intervju- och testsituationer, men i värsta fall inte blir så lyckade i det långa loppet. En anledning till det kan vara att rekryterare mäts med nyckeltal som kostnad eller nedlagd tid per rekrytering.

Läs också: Nu blir jobben fler och det kan vi tacka it-branschen för

Försöker man även mäta rekryteringsprocessen ur ett långsiktigt perspektiv, till exempel hur anställda presterar under det första året?

– Vad jag vet så är det inte särskilt vanligt med den typen av långsiktiga mätningar av framgångsfaktorer på rekryteringsföretag i Sverige. Jag tycker att det borde vara relevant att följa och redovisa både internt och externt. Hade jag suttit på kundsidan så hade jag efterfrågat det, säger Ida Edström, medgrundare av rekryteringsföretaget 6Degrees.

En aspekt av att nyanställda ska fungera bra under det första året är förstås att de trivs på sina jobb. Man kan anta att de aspekterna hänger ihop i hög grad.

– Vi mäter både på kort och lång sikt. Om någon slutar inom ett år så är det allvarligt och inom tre år så är det lite mindre allvarligt, säger Helene Hammarberg på Hiq.

3. Få folk att stanna på sina jobb
Om en nyanställd it-arbetare gör bra ifrån sig under sitt första år så blir personen med automatik intressant för konkurrenter till sin arbetsgivare. Så frågan är, hur får man folk att stanna på sina jobb?

Jenny Hellenberg
Jenny Hellenberg.

– Tre sätt att få folk att trivas på sina jobb är att bygga en gemenskap på jobbet, att ge de anställda chanser att växa både tillsammans och som individer och att lyssna på folk och ge dem en chans att bidra och påverka, säger Jenny Hellenberg, marknadschef på konsultföretaget Dynabyte.

Ett sätt som Dynabyte arbetar med att bygga gemenskap är att göra saker tillsammans även utanför arbetstid. Det handlar både om sådant som är kopplat till jobbet, som att anordna kompetensevent som kvällföreläsningar, och om aktiviteter som resor, för teambuildning.

4. Avgöra vad som ska läggas ut och vad som ska vara kvar
Till slut, även om anställda trivs, gör bra ifrån sig och vill stanna så är det ändå inte säkert att de bör utföra sina arbeten. Ibland är det ett bättre alternativ att lägga ut, outsourca, arbetsuppgifter och på så vis se till att det finns kompetens. Men hur avgör man vad som är lämpligt att outsourca?

Seniorkonsulten Kenneth Kordelius på Ipsoft som jobbar mycket med sourcing nämner sex anledningar till att outsourca:

  • Om man inte kan rekrytera, till exempel företag som har en äldre personal med kunskaper om äldre teknik. I så fall kan man köpa in en viss funktion.
  • Om det finns kompetensbrist inom ett visst område, oberoende av anledning.
  • Om ett företag inte klarar av att ha en stor bredd på kompetens kan man lägga ut vissa delar.
  • Om man inte vill ägna sig åt vissa uppgifter, till exempel support.
  • Om man inte vill ha ett eget datacenter eller annan typ av infrastruktur.
  • Om kvaliteten på det man producerar är dålig. Men Kenneth Kordelius har aldrig sett något exempel på när det blivit bättre med outsourcing, däremot lika bra och/eller billigare.

Så, om inget av de här skälen uppfylls så ska man inte outsourca?

– Nej. I så fall går det inte att fortsätta verksamheten med bibehållen kvalitet, säger Kenneth Kordelius.