Blockkedjan har under de senaste åren varit en av de allra mest omskrivna nya teknikerna, i klass med AI och maskininlärning, åtminstone mätt i uppmärksamhet. Men medan omsättningen för AI redan tagit full fart (19,1 miljarder dollar globalt i år, enligt IDC) så har de konkreta projekten och affärerna inom blockkedjan varit få. Det finns exempel: Till exempel har Lantmäteriet här på hemmaplan drivit ett innovationsprojekt för att se om och hur blockkedjetekniken kan användas för att hantera och förenkla processen kring fastighetsköp. Lantmäteriet har också visat upp hur det första fastighetsköpet skedde med den här omtalade tekniken. 

Nu kommer emellertid en undersökning som visar att det kan gå fort den kommande femårsperioden, då företag och myndigheter börjar lägga stora pengar på blockkedjan.

I år dubblas investeringarna i blockkedje-lösningar i världen, och landar på 1,5 miljarder dollar, enligt en undersökning från analysföretaget IDC. Därefter följer en period med mycket stark tillväxt. Den årliga snittökningen fram till 2022 väntas ligga på 73,2 procent. Omsättningen 2022 väntas därmed ligga på 11,7 miljarder dollar.

– Entusiasmen för blockkedjan fortsätter bre ut sig över regionerna, och företag och organisationer fortsätter utforska teknikens potential för affärsapplikationer, säger Stacey Soohoo, analytiker på IDC.

– Fortfarande innebär regulatoriska krav och industristandarder hinder för en bred spridning, men myndigheter runt om i världen arbetar tillsammans med företagen för att skapa regler och styrning.

Gränsöverskridande samarbete och kompatibilitet är nyckelfaktorer för den framtida tillväxten.

Det är finanssektorn, och framför allt bankerna, som leder utvecklingen. Redan i dag står den här sektorn för 36 procent av investeringarna. Därefter följer i tur och ordning logistik, tjänstesektorn och tillverkningsindustri.

Läs mer: Tre nycklar till framgång i blockchain-revolutionen

Inom finanssektorn används blockkedjan bland annat för lösningar för att uppfylla regulatoriska krav, gränsöverskridande betalningar och spårning av tillgångar.

– De stora investeringarna och tillväxten för blockkedjan sker runt tillgångs- och godshantering, säger Jessica Goepfert, analytiker på IDC. En del uppmärksammade skandaler tillsammans med komplexa leveranskedjor och ofullständig information gör att företagen är villiga att investera i de här områdena.

– Tillverkare vill försäkra sig om att deras produkter kommer fram på rätt ställe, och återförsäljare vill försäkra sig om kvaliteten på produkterna de säljer. Samtidigt kräver konsumenterna större transparens. Detta driver på.

Geografiskt är det USA som kommer att få se störst investeringar i blockkedjan, och under den här femårsperioden väntas 36 procent av alla investeringar ske i den regionen.

Därefter följer Västeuropa, Kina och övriga Asien (förutom Kina och Japan). Men faktum är att den fenomenala tillväxten väntas gälla samtliga regioner – och allra mest växer investeringarna i Japan och Kanada.