Den svenska outsourcingmarknaden tuffar på bra just nu. Men skenet bedrar.

Kunderna är säkert nöjda, men för outsourcingleverantörerna är det en ständig kamp. För trots hög efterfrågan innebär de många åtagandena också en utmaning med att hitta fortsatt lönsamhet.

– Outsourcing är en spännande marknad som rör sig åt två håll samtidigt. I Sverige växer den med 15–18 procent mätt i de volymer som leverantörerna åtar sig. Men värdemässigt ökar den dock bara med 3–4 procent, säger Hans Werner, vd på analysföretaget Radar och målar upp utmaningarna:

– Det betyder att leverantörerna får mindre betalt hela tiden. De försöker automatisera och rationalisera så gott det går, men många sitter med stora overheadkostnader så det handlar mer om att försöka bibehålla lönsamheten per omsatt krona snarare än att försöka öka den.

Läs också: Uppmaningen till konsulterna: Sluta ta betalt för era dåliga timmar

Amerikanska CSC är ett av bolagen som är med och brottas med den utmaningen. Och Sverigechefen Peter Arrhenius sticker inte under stol med att det är en tuff marknad, och att det finns utmaningar trots att marknaden vid första anblick ser god ut.

– Där har vi outsourcingmarknaden i ett nötskal. Vi måste hela tiden vara effektivare än våra slutkunder. Allt bygger på storskalighet och man måste vara duktig på att nyttja de lokala resurserna där det ger mening, och detsamma gäller för våra nearshore- och offshoreleveranser, säger han och konstaterar att marknaden utgörs av två delar.

– På applikationssidan växer marknaden och på infrastruktursidan så krymper den i pengar. Vi jobbar hela tiden med att automatisera och digitalisera vår egen operation.

Många pratar om automatisering, har du några konkreta exempel hur ni jobbar med det?
– Det handlar framför allt om att automatisera processer och flöden och minimera repetitiva fel i produktionen. Vi strävar efter att automatisera allt som går att automatisera och tar givetvis även stöd av de effektiva, nya teknologier som finns ute på marknaden.

Hur ser det ut på personalsidan, har ni agerat där också för att kapa kostnader?
– Vi har gjort vissa justeringar tidigare för att säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt ställe, men har inga behov av ytterligare justeringar just nu.

Även Capgemini ser att intresset för outsourcing är stort. Vd Leendert Venema säger att många företag väljer att lägga ut sin it för att istället få mer resurser till att styra om sin egen verksamhet. Och för bolagets egen del är det framför allt automatisering som används för att bli effektivare.

Leendert Venema
Leendert Venema, vd på Capgemini.

– När det gäller våra interna processer lyckas vi med samma styrka hantera en större affärsvolym genom automation, shared services och simplifikation. Vi anser oss vara i framkanten när det gäller automation såväl när det gäller våra egna processer som leveranser till kunder. Områden som test, ticketing, deployment, monitoring, code analysis och predictive maintenance genom smart analytics är bara några exempel på områden där automation har haft stora vinster, säger Leendert Venema.

Läs också: Nu ökar företagen sina it-investeringar – men mycket hamnar utanför it-budgeten

På CGI innebär vardagen i outsourcinglandet också en ständig kamp med att försöka bli effektivare och mer lönsamt. Sverigechef Pär Fors säger att det görs på flera sätt.

– Det är en kombination av kraftfull styrning och samarbetsformer, att ha rätt mix av on- , near- och offshore-leveranser samt fortsatt standardisering, robotisering och automatisering.

Har ni något konkret exempel på hur ni jobbar med automatisering?
– Vi automatiserar självklart inom alla områden som är möjliga. Utgångspunkten är att våra kunders kunder och medarbetare och ska ha en sömlös upplevelse helt utifrån sitt individuella behov, vilket till exempel innebär att vi oavbrutet utvecklar vår självservicesida. Vi investerar mycket pengar för att nyttja de möjligheter tekniken ger för robotisering och automatisering inom såväl våra IM-, AM- samt BPO-leveranser.

Hur mycket har ni tvingats skära på personalsidan i Sverige under året?
– Totalt sett ökar vi i antal och vi planerar att rekrytera hundratals nya medarbetare under året. Men vi har tyvärr också behövt omstrukturera ett 50-tal medarbetare med kompetenser i de tjänster som automatiserats eller som i allt högre grad levereras från near- och offshore.