Sajten Stack Overflow är välkänd i utvecklarkretsar. Nu försöker man stärka utvecklarskrået genom att presentera en lösning för att producera bättre cv:n.

Developer Story tar fasta på att ett traditionellt cv inte rymmer de mest intressanta delarna av en utvecklares berättelse. Man får nöja sig med formalia som en persons titel, var personen har jobbat tidigare och studerat, samt benämningen på en eventuell examen. Och så namnet på personen, förstås.

Läs också: Konsultbolagen skriker efter folk – här är kompetenserna som är hetast

Men information som titel säger inte alltid så mycket. Det är inte ovanligt att utvecklare behåller sina titlar, trots att de tar sig an nya arbetsuppgifter. Det som saknas är beskrivningar av vad en person faktiskt har gjort och vad personen är bra på. Till viss del kan kanske uppräkningar av genomförda projekt ge sådan information, men att i ord beskriva vilka typer av tekniska färdigheter projekten omfattat kan bli otympligt.

I Developer Story används i stället länkar till projekt på Github, blogginlägg och liknande. På så vis ska man enklare kunna se vilka färdigheter en utvecklare faktiskt har.

För att inte stöta bort arbetsgivare som vill ha det på gammaldags vis så kan man ta fram en ”bakåtkompatibel” version av ett cv, i vilken titel, utbildning och liknande lyfts fram.

Developer Story

Stack Overflow planerar att utveckla Developer Story, genom att göra det möjligt att länka till fler typer av innehåll. Förhoppningen är att Developer Story ska utvecklas till ett socialt media, där utvecklare kan ta kontakt med varandra och utbyta berättelser.

Läs också: Så håller du dig het i en ungdomsfixerad it-bransch – när du blir äldre

Tanken är att man ska kunna publicera en berättelse om sig själv, även om man inte söker jobb aktivt. I sin årliga undersökning av utvecklare fann Stack Overflow att 63 procent av utvecklarna inte letade efter nya jobb, men ändå var öppna för nya möjligheter.

Även om man inte planerar att använda Developer Story så går det att dra lärdom av Stack Overflows Developer Story. Och det gäller både arbetssökande och arbetsgivare. Ett cv med länkar till olika typer av innehåll, som projekt på Github, kan ge en mer fullödig bild av en utvecklare.