Det har gått över tjugo år sedan fiberutrullningen startade på allvar. Sedan dess har flera miljoner hushåll och arbetsplatser anslutits. Under de senaste åren har utbyggnadstakten ökat ytterligare och vi är i dag beroende av bredband inom vården och övriga offentliga sektorn. I en nära framtid kommer en fungerande anslutning kunna vara skillnad mellan liv och död. Just därför måste driftsäkerhetsfrågan högre upp på bredbandsaktörernas agendor.

Att allt fler ges tillgång till en snabb och modern bredbandsuppkoppling är positivt och en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att utvecklas och behålla sin konkurrenskraft gentemot andra länder. Vi har i dag ett högt ställt it-politiskt mål som säger att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. För att lyckas med detta måste också hushållen och näringslivet ha en tillräckligt snabb och stabil uppkoppling. Med andra ord är den bredbandsutbyggnad som just nu sker i vårt land en förutsättning för fortsatt digitalisering.

Läs också: "Utan 5g stannar Europa – här är förändringarna som krävs"

Senast 2020 ska, enligt regeringens mål, 90 procent av landets hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband. Mycket tyder på att vi kommer att lyckas nå det målet. Men, som i alla branscher där efterfrågan med råge överstiger utbudet, finns det en risk att aktörerna på bredbandsmarknadens arbete med säkerhet och kvalitet nedprioriteras.

Vi menar dock att det är viktigt att de aktörer som verkar på marknaden gör sitt yttersta för att deras verksamheter präglas av kvalitet och långsiktighet. Orsaken till detta är enkel. Vårt samhälle har på kort tid gjort sig beroende av en fungerande bredbandsinfrastruktur. Såväl den offentliga sektorn, näringslivet som de enskilda hushållen använder bredbandet i helt annan utsträckning i dag jämfört med för tio år sedan. I dag är stora delar av såväl offentlig sektor som industri helt beroende av välfungerande anslutningar utan avbrott. Just därför är bredbandsaktörernas kvalitetsarbete viktigt.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


Under det senaste året har flera insatser gjorts för att förtydliga kraven på branschens aktörer. Ett konkret exempel på det är det uppdaterade regelverk kring driftsäkerhet som Post- och telestyrelsen beslutat om och som trädde i kraft den 1 januari i år. I och med detta finns det nu uttryckliga krav på till exempel riskanalyser och planeringsarbete för alla som bygger och driver bredbandsnät. För många aktörer finns det även krav på vilken nivå av reservkraft och redundans som viktiga delar av nätet ska förses med.

Det sker också samverkansprojekt där myndigheten och branschaktörer, som till exempel Svenska Stadsnätsföreningen, är inblandade. Projektet ”Robust fiber”, som drivits under det senaste året, är ett sådant initiativ (robustfiber.se). Arbetet har syftat till att skapa gemensamma anvisningar för branschen där det bland annat tydliggörs hur djupt en bredbandskabel ska förläggas för att undvika avgrävningar eller skador vid tjälsmältning.

Vi vet att det just nu pågår en febril aktivitet runt om i vårt land för att leva upp till de nya kraven och ställa om verksamheter efter de senaste branschstandarderna. Detta är givetvis väldigt positivt. Vi vill ändå vara tydliga med att både driftsäkerhets- och kvalitetsarbete är en kontinuerlig process och inte en tillfällig insats.

Läs också: Nokia testar supersnabbt fiber i hyreshus – maxar över 50 Gbps

Samhällets krav på en driftsäker bredbandsinfrastruktur utan avbrott ökar ständigt och det är viktigt att de aktörer som bedriver bredbandsverksamhet har ett kontinuerligt kvalitetsarbete där som genomsyrar hela verksamheten från marknadsföringskampanjer till avtal, utbyggnad och drift.

Alla aktörer som arbetar med att bygga ut framtidens infrastruktur är med på en fantastisk resa. Insatserna gör det möjligt att leva och arbeta i hela landet. Allt tyder dessutom på att vi bara befinner oss i början av en lång digitaliseringsresa. Men med möjligheten att få vara med och bygga framtidens infrastruktur kommer också ett viktigt ansvar. Det är av yttersta vikt att detta ansvar tas på fullaste allvar.

Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör Post- och telestyrelsen
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen